Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Fundamente metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică


Autor: Chirchina Olga
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Dumitru Patraşcu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.43 Mb / în română

Cuvinte Cheie

tehnologii informaţionale, strategiile reformării învăţământului superior, curriculum şcolii superioare, standardele profesionale ale profesorului de informatică, abordare sistemică, obiectivele învăţării profesionale, conţinutul învăţării, autodezvoltarea profesională, tehnologii activ-participative.

Adnotare

Teza este expusă pe 142 pagini tehnoredactate şi se compune din: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări. Bibliografia din 183 numiri. Materialul ilustrativ include 19 anexe, 11 figuri, 22 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate in 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu se referă la Teoria şi metodologia instruirii (informatică), 13.00.02. Scopul lucrării: constă in elaborarea şi implementarea în practica educaţională a unui model tehnologic de formare a competenţelor profesionale ale viitorilor profesori de informatică prin stabilirea fundamentelor metodologice ale acestuia.

Obiectivele de bază a lucrării sunt: cercetarea tendinţelor actuale în formarea iniţială a profesorului de informatică; identificarea competenţelor profesionale necesare viitorilor profesori de informatică pentru a se integra în activitatea profesională; elaborarea modelului tehnologic de formare a competenţelor profesionale ale viitorilor profesori de informatică; elaborarea şi experimentarea curriculumului Didacticii informaticii axat pe formarea competenţelor profesionale; organizarea şi desfăşurarea demersului pedagogic experimental in vederea validării modelului tehnologic elaborat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. А fost elaborat Modelul tehnologic de formare a competenţelor profesionale ale viitorilor profesori de informatică şi standardele profesionale ale profesorului de informatică. Semnificaţia teoretică a lucrării constă în elaborarea fundamentelor metodologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică conform Modelului tehnologic de formare a competenţelor profesionale ale viitorilor profesori de informatică.

Valoarea aplicativă a lucrării este dată de: elaborarea componentei didactice a cursului universitar de formare iniţială a profesorului de informatică; validarea teoretico-experimentală a Didacticii informaticii; elaborarea recomandărilor pentru aplicarea practică a standardelor profesionale ale profesorului de informatică. Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în Universitatea pedagogică de Stat „Ion Creangă” prin introducerea metodologiei elaborate la formarea iniţială a competenţelor profesionale ale profesorilor de informatică.

Cuprins


1.FORMAREA INIłIALĂ A PROFESORILOR DE INFORMATICĂ CA PROCES PSIHOPEDAGOGIC
 • 1.1. Cerinţe sociale faţă de personalitatea umană contemporană si formarea profesorilor de informatică
 • 1.2. Condiţiile psihopedagogice ale procesului de formare universitară a profesorilor de informatică
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. FUNDAMENTE TEORETICE SI EXPERIMENTALE ALE MODELULUI TEHNOLOGIC DE FORMARE INIŢIALĂ A COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE PROFESORILOR DE INFORMATICĂ
 • 2.1. Metodologia formării iniţiale a profesorilor de informatică
 • 2.2. Strategii de formare a competenţelor profesionale la studenţi
 • 2.3. Bazele tehnologice ale formării iniţiale a profesorilor de informatică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICIENŢEI MODELULUI ELABORAT ŞI A METODOLOGIEI IMPLEMENTĂRII ACESTUIA
 • 3.1. Descrierea experimentului de constatare
 • 3.2. Descrierea experimentului formativ
 • 3.3. Prelucrarea statistică a datelor experimentului pedagogic
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE SI RECOMANDĂRI