Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării republicii moldova în Comunitatea Europeană


Autor: Buciuşcan Silvia
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ion Sârbu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.58 Mb / în română

Cuvinte Cheie

dezvoltarea durabilă, responsabilitate sociale a întreprinderii, raport social, programe sociale, integrarea în Comunitatea Europeană, imaginea întreprinderii

Adnotare

Teza este structurată din introducere, trei compartimente, concluzii, bibliografia din 153 de titluri, 8 anexe, 109 pagini de text de bază, 21 figuri, 14 tabele, 16 formule.

Cuvinte cheie: dezvoltarea durabilă, responsabilitate sociale a întreprinderii, raport social, programe sociale, integrarea în Comunitatea Europeană, imaginea întreprinderii.

Domeniul de studiu al prezentei teze îl constituie responsabilitatea socială a întreprinderilor în contextul integrării Republicii Moldova în Comunitatea Europeană.

Drept obiectiv de bază al tezei serveşte elaborarea măsurilor de sporire a responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova. Scopul lucrării constă în stabilirea acţiunilor de responsabilitate socială în strategia managerială şi evaluarea programelor sociale în cadrul întreprinderilor din Republica Moldova în vederea perfecţionării lor.

Pentru efectuarea cercetărilor au fost utilizate diverse metode de analiză: chestionarea, comparaţia, deducţia, metoda analitică, calcul indicatorilor sintetici, analiza modelului LBG şi „Quadri- dimensional” etc.

Noutatea ştiinţifică a investigaţiilor constă în: descrierea etapelor de trecere de la acţiuni filantropice la acţiuni sociale responsabile în strategia managerială a întreprinderii; determinarea direcţiilor prioritare ale întreprinderilor autohtone în acţiunile de responsabilitate socială în baza metodei „Quadri-dimensional”; evaluarea atitudinii managerilor faţă de Responsabilitatea Socială a întreprinderilor din Republica Moldova; elaborarea metodologiei de sporire a responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderilor naţionale, conform cerinţelor prevăzute pentru întreprinderile din ţările Comunităţii Europene.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezultă în evaluarea impactului responsabilităţii sociale a întreprinderii asupra procesului managerial, elaborarea etapelor necesare pentru sporirea responsabilităţii sociale în cadrul întreprinderii „Orhei-Vit” S.A., calculul şi analiza indicatorilor de responsabilitate socială în stabilirea clasamentelor de RSI, evidenţierea direcţiilor prioritare ale programelor sociale pentru activitatea întreprinderii.

Rezultatele investigaţiei realizate sunt utile pentru elaborarea suporturilor metodologice de sporire a responsabilităţii sociale pentru întreprinderile din Republica Moldova, care urmăresc prin dezvoltarea acţiunilor social responsabile drept un obiectiv strategic de integrare în Comunitatea Europeană.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE ALE CONCEPTULUI DE RESPONSABILITATE SOCIALĂ A ÎNTREPRINDERII
 • 1.1. Elemente conceptuale ale responsabilităţii sociale a întreprinderii
 • 1.2. Aspecte ale responsabilităţii sociale a întreprinderilor în cadrul Comunităţii
 • Europene
 • 1.3. Responsabilitatea socială ca factor de influentă a imaginii întreprinderii
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. METODE DE EVALUARE A IMPACTULUI RESPONSABILITĂŢII SOCIALE A ÎNTREPRINDERII ASUPRA PROCESULUI MANAGERIAL
 • 2.1. Evaluarea programelor sociale ca instrument de perfecţionare a politicii
 • sociale
 • 2.2. Rolul investiţiilor sociale în procesul de funcţionare eficientă a întreprinderii
 • 2.3. Estimarea rapoartelor sociale ca instrument de evaluare a responsabilităţii sociale
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. DEZVOLTAREA RESPONSABILITĂŢII SOCIALE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA CA OBIECTIV STRATEGIC DE INTEGRARE ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ
 • 3.1. Particularităţi şi factori de creştere ai responsabilităţii sociale a întreprinderilor autohtone
 • 3.2. Măsuri de sporire a responsabilităţii sociale a întreprinderilor din Republica Moldova în perioada de integrare în Comunitatea Europeană
 • 3.3. Concluzii la capitolu