Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cresterea valorii adaugate în baza perfecţionării managementului operaţional” (în baza materialelor industriei de confecţii din Republica)


Autor: Cuşnir Margareta
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Maria Gheorghiţă
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document1.79 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management operaţional, valoare adaugată, industrie de confecţii, lanţ valoric, Departament de Producţie, planificare, organizare, control al calitaţii, forme de cooperare, Kaizen, indicatori-cheie de performanţă

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii si recomandari, bibliografie din 187 numiri, 10 anexe, 111 pagini de text de baza, 25 figuri, 15 tabele. Rezultatele obtinute sunt publicate în 9 lucrari.

Domeniul de studiu: În lucrare sunt examinate abordarile teoretico-stiintifice ale conceptiei de management operational, se descriu obiectivele, sarcinile si principiile acestuia, prezentate caracteristica valorii adaugate ca indicator de performanta pentru evaluarea managementului operational, precum si metodele si tehnicile moderne ale managementului operational. De asemenea, sunt analizate tendintele si particularitatile de dezvoltare ale industriei de confectii moldovenesti, evaluate lantul valoric si valoarea adaugata, precum si situatia privind managementul operational în industria de confectii.

Obiectivele tezei. Obiectivele cercetarii constau în analiza tendintelor si particularitatilor industriei de confectii din Republica Moldova la etapa actuala si propunerea masurilor de perfectionare a managementului operational atât pe termen scurt, cât si pe termen lung, care vor contribui la sporirea valorii adaugate în sector.

Noutatea si originalitatea stiintifica. În teza sunt prezentate masuri de perfectionare a managementului operational, destinate întreprinderilor de confectii din Moldova, pe o perioada scurta si propuse modele de sporire a valorii adaugate în fabricile de confectii în baza unor fome de cooperare avansate pe o perioada îndelungata. Pentru dezvoltarea durabila a întreprinderilor din ramura, sunt recomandate tehnici si metode performante ale managementului operational, si anume Kaizen si SMED. În lucrare este elaborata o metodologie de masurare si de monitorizare a performantelor managementul operational, a carei aplicare va contribui la ridicarea eficientei economice a fabricilor de confectii.

Semnificatia teoretica. Abordarile teoretice formeaza elemente de metodologie pentru investigatiile stiintifice viitoare. Totodata, teza poate fi propusa ca sursa bibliografica în procesul didactic din institutiile de învatamânt economic superior.

Valoarea aplicativa a lucrarii. Recomandarile practice, prezentate în teza, pot fi aplicate de fabricile de confectii si vor contribui la asigurarea functionarii normale a acestei ramuri în Republica Moldova si cresterea valorii adaugate.

Cuprins


1. ABORDARI TEORETICO-STIINTIFICE ALE CONCEPTULUI DE MANAGEMENT OPERATIONAL
 • 1.1 Concretizari conceptuale privind managementul operational
 • 1.2 Obiectivele, sarcinile si principiile managementului operational
 • 1.3 Valoarea adaugata – indicator de performanta a managementului operational
 • 1.4 Metode si tehnici moderne ale managementului operational
 • 1.5 Concluzii la Capitolul 1

2. ANALIZA MANAGEMENTULUI OPERATIONAL ÎN ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIEI DE CONFECTII DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Tendintele de dezvoltare a industriei de confectii din Republica Moldova
 • 2.2 Diagnosticarea managementului operational în industria de confectii
 • 2.3 Analiza lantului valoric si a valorii adaugate în industria de confectii
 • 2.4 Concluzii la Capitolul 2

3. SPORIREA VALORII ADAUGATE ÎN ÎNTREPRINDERILE DE CONFECTII ÎN URMA PERFECTIONARII MANAGEMENTULUI OPERATIONAL
 • 3.1 Masurile de sporire a valorii adaugate în baza perfectionarii managementului operational
 • 3.2 Elaborarea si implementarea metodologiei de masurare si monitorizare a performantelor managementului operational
 • 3.3 Implementarea unor tehnici si metode performante ale managementului operational
 • 3.4 Argumentarea economica a modelelor de sporire a valorii adaugate pentru perioada lunga de timp
 • 3.5 Concluzii la Capitolul 3