Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Jalencu Marian, doctor, conferenţiar universitarJalencu Marian, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:14 aprilie 2005, nr.21
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dimensiuni interculturale în managementul întreprinderilor din Republica Moldova 08.00.05 ASEM referent
conducător
Covaş lilia
29.12.2021

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Managementul interacţiunii "mediul extern de afaceri-companie" 08.00.05 USM conducător 05.04.2012
D Modalităţi de eficientizare a managementului sistemului financiar 08.00.05 USM conducător
consultant
Secrieru Angela
05.04.2012