Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / august /

Organizarea şi aplicarea tehnologiilor managementului anticriză în cadrul regiilor autonome ale administraţiei publice locale


Autor: Mocanu Nelu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Natalia Burlacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 20 august 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

administrarea publică, fenomenele de criză, ciclul de viaţă al întreprinderii, managementul anticriză, strategiile anticriză, gestiune anticriză, managementul proiectelor, sistemul de monitorizare a situaţiei întreprinderii, modele de strategii anticriză, metodologia monitorizării complexe

Adnotare

Structura tezei: introducere, analiza situaţiei în

domeniul tezei, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 143 de titluri, 4 anexe, 126 pagini de text de bază, 24 figuri şi 20 tabele.

Numărul de publiaţii la tema tezei: Rezultatele obţinute – sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Scopul şi obiectivele tezei: Scopul tezei îl constituie dezvoltarea bazelor teoretico-metodologice ale gestiunii anticriză şi fundamentarea mecanismelor de perfecţionare a acesteia în managementul administrării publice.

Obiectivele principale ale tezei constau în analiza, fundamentarea şi eficientizarea abordărilor conceptuale, teoretice şi practice privind teoria şi practica gestiunii anticriză, pe baza analizei şi concluziilor ce derivă din aceasta, de a expune un sistem de opinii (concepte), ce descriu esenţa, rolul şi poziţia gestiunii anticriză a întreprinderilor din cadrul administraţiei publice locale, elaborarea bazelor metodologice de perfecţionare a gestiunii anticriză, pe baza realizărilor contemporane ale ştiinţei economice şi managementului, cercetarea fazelor ciclului de viaţă al organizaţiei şi apariţiei crizelor în ciclul de viaţă a întreprinderii.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În lucrare a fost efectuată analiza schimbării atitudinii privind conceptul economic „faliment” şi „gestiune anticriză”; a fost descoperită esenţa economică a falimentării; au fost concretizate principiile organizării şi mecanismele gestiunii anticriză în managementul întreprinderilor administraţiei publice locale; a fost formată o bază metodologică a mecanismului economic de gestiune anticriză a întreprinderilor din cadrul administraţiei publice pe baza aplicării principiilor de gestiune a proiectelor.

Semnificaţia teoretică a lucrării este relevată de concluziile principale ale lucrării ce pot fi aplicate la nivel administraţiei guvernamentale, la nivelul managerilor întreprinderilor administraţiei publice locale, precum şi la nivelul universităţilor sau instituţiilor de cercetare, în elaborarea şi monitorizarea proiectelor de programe în gestiunea anticriză.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că indicaţiile metodice şi concluziile formulate în ea vor putea fi utilizate de către organele puterii şi administraţiei de stat la elaborarea programelor de dezvoltare a economiei naţionale, precum şi de către întreprinderile (societăţile comerciale şi regiile autonome) ale administraţiei publice la elaborarea programelor şi procedurilor de perfecţionare a managementului, în cadrul administrării publice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Subiectele ştiinţifice ale cercetării ce stau la baza prezentei lucrări, precum şi abordarea din punct de vedere practic a acestora şi-au găsit aplicaţia în pregătirea programei monitorizării finanţelor, în rezolvarea problemelor de reformare şi în elaborarea planului înviorării financiare la S.C. „Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa”, „Regia Autonomă de transport în comun Constanţa”, „Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Constanţa”, S.C. „Enel Energie” S.A. şi S.C. „Polaris” S.A.