Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea juridică a dreptului constituţional de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat


Autor: Foca Marian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ion Guceac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Istorie
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.63 Mb / în română

Cuvinte Cheie

drepturi fundamentale, drepturi social-politice, drepturi social-economice, drept de asociere, sindicate, drepturi sindicale, dialog social, codecizie socială tripartită

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 167 de titluri, 109 pagini text de bază.

Numărul de publicaţii la tema tezei. Rezultatele obţinute sunt publicate în 18 lucrări ştiinţifice. Cuvinte-cheie: drepturi fundamentale, drepturi social-politice, drepturi social-economice, drept de asociere, sindicate, drepturi sindicale, dialog social, codecizie socială tripartită.

Domeniul de studiu: Dreptul constituţional

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul principal al lucrării este de a realiza un studiu complex al reglementărilor naţionale şi internaţionale ale dreptului de a întemeia şi de a se afilia la un sindicat, precum şi analiza rolul sindicatelor în apărarea drepturilor şi intereselor legale ale angajaţilor. În realizarea scopului ne-am propus ca obiective: reflectarea prin prisma reglementărilor internaţionale a tratamentului dreptului de a întemeia şi a se afilia în sindicate în legislaţia naţională a României şi a Republicii Moldova; scoaterea în evidenţă a funcţiilor organizaţiilor sindicale în cadrul mecanismului de realizare a protecţiei drepturilor şi intereselor legale ale salariaţilor; analiza modalităţilor şi formelor de implicare a sindicatelor în reprezentarea în dialogul şi codecizia socială tripartită, precum în procesul de reglementare a limitării dreptului de asociere.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Caracterul inovativ al investigaţiilor efectuate se datorează examinării sub toate aspectele a dreptului de a constitui şi de a adera la un sindicat. În teză sunt examinate detaliat problemele vizând perfecţionarea organizării activităţii de încuviinţare de către instanţe a actelor constitutive şi de modificare a statutului organizaţiilor sindicale şi implicaţiile modului de acţionare al diferitelor autorităţi statale sub directa coordonare şi în strânsă colaborare cu diferite organisme internaţionale. Originalitatea lucrării reiese din obiectul cercetării ce nu a stat până acum la baza vreunui studiu complex în doctrina dreptului constituţional nici din România, nici din Republica Moldova.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării derivă din sintezele şi analizele realizate pe parcursul investigaţiei. Rezultatele cercetării pot fi folosite de către organele implicate în lupta pentru o pace socială (sindicate, patronate, organizaţii ale statului) în următoarele scopuri practice: în vederea stimulării cercetărilor în domeniul dreptului, prin acceptarea propunerilor formulate în scopul îmbunătăţirii legislaţiei şi transpunerea lor în practica judiciară, în procesul de instruire juridică profesională, reciclare şi de modernizare a structurii organizatorice a organelor de drept implicate în activitatea socială şi de muncă, soluţionarea unor cauze de dreptul muncii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Implementarea recomandărilor privind modificarea cadrului legislativ în domeniul legislaţiei sindicale, ar perfecţiona mecanismul de realizare a protecţiei drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale angajaţilor, ar permite sindicatelor să-şi îndeplinească mai eficient un şir de funcţii primare şi secundare, ar exclude interpretările ce ţin de competenţele sindicatelor de bază, a federaţiilor şi confederaţiilor sindicale. Un aport substanţial în acest domeniu îi revine Parlamentelor şi Guvernelor Republicii Moldova şi România care trebuie să opereze modificări a legislaţiei în domeniul respectiv.