Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / martie /

Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept


Autor: Baţalai Igor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 30 martie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.33 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

jurisdicţia constituţională, controlul constituţional, justiţia constituţională, supremaţia constituţiei, competenţa şi atribuţiile organului justiţiei constituţionale, plângerea constituţională, asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului

Adnotare

Jurisdicţia constituţională – modalitate supremă a controlului constituţional într-un stat de drept», teză de doctor în drept, Chişinău, 2011 Structura tezei: Introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 327 numiri, 196 pagini de text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 11 articole ştiinţifice şi în materialele conferinţelor internaţionale.

Domeniul de studiu şi obiectivele tezei. Teza este dedicată problemelor de stabilire şi dezvoltare a justiţiei constituţionale în Republica Moldova, locului Curţii constituţionale în mecanismul statului de drept menite să asigure statul de drept şi respectarea principiului separării puterilor în stat inclusiv pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor omului. Concomitent, sunt supuse analizei profunde funcţiile şi competenţele Curţii constituţionale. Cercetările efectuate, confirmă concluzia că originea jurisdicţiei constituţionale stă la bază principiului separaţiei puterilor în stat, de competenţa exclusivă a căreia este supravegherea activităţilor autorităţilor publice. În acest sens, se concluzionează că controlul constituţional constituie o putere separată de stat numită ca o putere separată de control.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în formularea şi studiul problemelor actuale de optimizare a activităţii de jurisdicţie constituţională şi controlului constituţional într-un stat de drept, totodată teza se bazează pe o analiză comparativă juridico-teoretică şi sistemico-funcţională a controlului constituţional cît în Republica Moldova atît şi în practica altor ţări. Prin analiza istorico-juridică, sistemico-structurală şi juridico-comparativă a normelor Constituţionale a ţării noastre şi a Constituţiilor altor state, este reflectată apariţia conrolului constituţional în Republica Moldova, care a evoluat în conformitate cu tendinţele mondiale, dar care totuşi şi-a păstrat identitatea naţională.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Studiul elaborat constă în elaborarea concluziilor teoretice şi practice, fiind formulate propuneri concrete în vederea îmbunătăţirii cadrului legal şi celui instituţional a jurisdicţiei şi în special acelora aspecte, care îmbunătăţesc legislaţia Constituţională inclusiv şi legislaţia cu privire la Curtea Constituţională.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Concluziile şi propunerile care se conţin în cuprinsul tezei pot fi folosite în procesul de învăţământ la facultăţile de drept, totodată teza de doctor completează studiile la disciplina justiţia constituţională, concomitent rezultatele acesteia pot fi utilizate şi de către reprezentanţii puterii de stat implicaţi în activitatea de jurisdicţie constituţională şi controlului constituţional.