Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme actuale ale reglementării juridice a vânzării armelor în lumea contemporană


Autor: Haruţa Ana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.10 - Drept internaţional public
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Alexandru Burian
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice
CSS: D 15-12.00.10-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 aprilie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 8 iulie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română
Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Cuvinte Cheie

vânzări de arme, comerţ cu armament, infracţiuni, export de armament, mărfuri cu dublă utilizare, cooperare tehnico-militară, piaţa globală de comercializare a armelor, controlul asupra circuitului de armament, reglementare juridică internaţională

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia care include 314 surse, 4 anexe, text de bază -152 pagini. Rezultatele cercetării au fost expuse în conţinutul a 11 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea respectivă reprezintă un studiu ştiinţific al reglementării juridice internaţionale a vânzării armelor de către subiecţii de drept internaţional în condiţiile actuale.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării constă în elucidarea şi conceptualizarea problemelor actuale ale reglementării juridice internaţionale a vânzării armelor prin intermediul analizei principiilor organizării controlului asupra comerţului cu arme, studierea bazei legislative a statelor şi a actelor internaţionale în acest domeniu.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea şi originalitatea cercetării constă în soluţionarea problemei propuse spre examinare, în depistarea indispensabilităţii adaptării cadrului juridic în domeniul reglementării şi a controlului vânzărilor în condiţiile realităţilor politicului în continuă schimbare. În acest context, sunt accentuate problemele actuale de bază a reglementării vânzării armelor şi analiza cadrului juridic internaţional în domeniu.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea aduce o contribuţie aparte în dezvoltarea ştiinţelor politico-juridice în domeniul reglementării circuitului de armament şi tehnologii militare în condiţiile actuale. Studiul ştiinţific poate servi drept o bază temeinică în conştientizarea în continuare a problemelor reglementării juridice a comerţului cu arme.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării efectuate pot fi utilizate de către specialiştii practicieni, precum şi în cadrul procesului de instruire universitară, iar recomandările pot fi luate în considerare în procesul de organizare a unui sistem eficient de control asupra comerţului cu arme, precum şi în cel al ajustării şi consolidării cadrului legislativ-normativ.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării pot fi utilizate în procesul de studii, la predarea cursului "Dreptul dezarmării" în cadrul Universităţii de Studii Europene din Moldova.