Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată minorului: probleme juridice şi socio – psihologice


Autor: Bucur Cătălin Ionuţ
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Gheorghe Gladchi
doctor habilitat, profesor universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

suspendarea condiţionată a executării pedepsei, condamnare, minori, probleme juridice, probleme socio – psihologice

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia formată din 287 de surse, 183 de pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări stiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei vizează instituţiile dreptului penal, în special condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată minorilor si rolul acesteia în reglementarea relaţiilor juridico – penale de conflict.

Scopul si obiectivele tezei constau în realizarea unor investigaţii ample privind instituţia condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei aplicată minorilor reglementată de atât de legislaţia din Republica Moldova cât si din România., evaluarea prevederilor legislative în domeniu si elaborarea de recomandări în vederea îmbunătăţirii lor.

Noutatea si originalitatea stiinţifică a studiului constă în: elucidarea complexă sub diverse aspecte a problematicii instituţiei condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, concretizarea noţiunii condamnării cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, stabilirea naturii juridice a acestei instituţii, analiza dispoziţiilor legale în materie din mai multe state europene. Originalitatea stiinţifică a studiului mai constă si în formularea de propuneri concrete de perfecţionare a legislaţiei în România si în Republica Moldova având drept scop maximizarea potenţialului anticriminogen al instituţiei cercetate.

Semnificaţia teoretică si valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că tezele teoretice si concluziile disertaţiei, precum si sugestiile si recomandările de natură aplicativă pot fi utilizate în: procesul de legiferare în vederea îmbunătăţirii legislaţiei în materie în România si Republica Moldova; elaborarea investigaţiilor stiinţifice având ca obiect suspendarea condiţionată a executării pedepsei; procesul de predare a materiei dreptului penal în instituţiile de învăţământ cu profil juridic; activitatea instanţelor de judecată.

Implementarea rezultatelor stiinţifice. Rezultatele stiinţifice sunt implementate în procesul de instruire a studenţilor Facultăţii de Stiinţe Juridice si Administrative din cadrul Universităţii din Pitesti.