Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Scriitura pianistică în creaţia componistică a lui Vladimir Rotaru


Autor: Troian Iulia
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CSS: DH 22-17.00.01
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 decembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document3.90 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Cuvinte Cheie

muzica autohtonă contemporană, miniatură instrumentală, muzică pentru pian, ansambluri instrumental-camerale cu participarea pianului, muzică vocal-camerală, factură pianistică, tematism muzical, genuri ale folclorului muzical moldovenesc, doina instrumentală, improvizaţie, principiile parlando rubato şi tempo giusto

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 231 de denumiri, 5 anexe; 147 de pagini ale textului de bază, 65 de pagini de anexe. Rezultatele cercetării sunt publicate în 6 articole ştiinţifice.

Domeniul de studiu. În teză este analizată muzica compozitorului moldovean contemporan V. Rotaru: compoziţii pentru pian, mostre de genuri instrumentalcamerale şi vocal-camerale.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul investigaţiei este de a studia importanţa partidei pianului ca o componentă comună în operele ce aparţin diferitor genuri muzicale. Obiectivul lucrării rezidă în evidenţierea varietăţilor tipice ale scriiturii pianistice a lui Vladimir Rotaru.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea. Pentru prima dată au fost introduse în uzul ştiinţific multe texte ale compoziţiilor lui Vladimir Rotaru. Originalitatea lucrării este determinată de perspectiva de investigare ştiinţifică, care presupune analiza compoziţiilor de diferite genuri din punct de vedere al elementului comun al componenţei interpretative.

Problema ştiinţifică este determinată de necesitatea conştientizării teoretice a structurii şi a funcţiilor componentei pianistice în realizarea conceptelor artistice ale compozitorului.

Semnificaţia teoretică. Lucrarea constituie prima investigaţie specială a tratării pianului în diferite genuri muzicale ale artei componistice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot fi utilizate în predarea disciplinelor Istoria muzicii naţionale, Muzica contemporană, Metodologia analizei operelor muzicale, Formele muzicale. Lucrarea prezintă interes pentru muzicologii-cercetători, pedagogi şi interpreţi.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Materialele tezei au fost aprobate în cadrul conferinţelor ştiinţifico-practice, au fost publicate sub formă de articole ştiinţifice şi articole de popularizare a ştiinţei.