Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sistemul complex de predare–învăţare iniţială a citit–scrisului


Autor: Guţul Vera
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2012
Conducător ştiinţific: Galina Drozd
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Instituţia: Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
CSS: D 33-13.00.02-26.02.04
Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 aprilie 2012

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

procesele de cunoaştere ale personalităţii, activitatea de vorbire, competenţele – cheie şi de bază, mecanismul de citire şi scriere, motorică mică, metodă audio analiti-co-sintetică; fonetica, succesiunea în studierea limbii ruse

Adnotare

Structura tezei introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomendări, un indice bibliografic compus din 215 de surse, 10 anexe; 143 pagini ale textului de bază, 9 figuri, 24 tabele. Cercetarea ştiinţifică a tezei a fost reflectată în 23 de publicaţii.

Domeniul de studii ştiinţific – metodica învăţării de a citi şi a scrie la etapa iniţială.

Scopul cercetării a constituit elaborarea unui sistem ştiinţific fundamentat şi verificat de formare a deprinderilor de a citi şi a scrie la etapa iniţială.

Obiectivele cercetării: elaborarea şi verificarea experimentală a corectitudinii, oportuni-tăţii şi eficacităţii sistemului fondat.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea cercetării constă în elaborarea unui sistem didactic modern de studiere a noţiunilor elementare; propunerea metodelor şi procedeelor efective de formare a abilităţilor de citire şi scriere la etapa iniţială.

Problema ştiinţifică actuală de importanţa majoră în domeniu soluţionată constă în proiectarea poziţiilor conceptuale şi elaborarea sistemului complex de predare – învăţare iniţială a citit – scrisului.

Semnificaţia teoretică constă în faptul că sînt concretizate aspectele teoretice şi ştiinţifi-co-metodice ale sistemului didactic de studiere a noţiunilor elementare ţinînd cont de succesiu-nea dintre instituţia preşcolară şi şcoală; a fost elaborat un sistem complex de studiere a citirii şi scrierii la etapa iniţială.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul că sistemul complex de învăţare a citirii şi scrierii la etapa iniţială poate sta la baza elaborării unor culegeri şi a unor materiale didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost efectuată în baza liceului teoretic „P. Movilă” şi a şcolii-grădiniţă № 165.