Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Petrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitarPetrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.876
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Dezvoltarea competenței de comunicare în limba engleză prin intermediul textului literar 13.00.01 UPSC secretar CSS
conducător
Grădinari Galina
17.05.2021
D Metodologia formării competenţei fonologice în limba engleză la studenţi-filologi (în baza monoftongilor posteriori englezi) 13.00.01 UPSC secretar CSS
conducător
Barbăneagră Alexandra
23.06.2021
D Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățămintul superior 13.00.01 UPSC membru CSS
conducător
Budnic Ana
02.11.2021