Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Petrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitarPetrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.876
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
DH Metodologia educației literar-artistice a elevilor 13.00.02 UPSC secretar CSS
consultant
Pâslaru Vlad
20.06.2016
D Valorificarea strategiilor euristice în studierea literaturii franceze în învățământul superior 13.00.02 UPSC secretar CSS
consultant
Prus Elena
conducător
Solcan Angela
21.06.2016