Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Petrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitarPetrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.876
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [3]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia predării noțiunilor de teorie literară în procesul formării elevului-interpret al textului artistic Teza de doctor în științe pedagogice 13.00.02 UPSC secretar CSS
conducător
Şchiopu Constantin
07.05.2019
D Metodologia dezvoltării competenței de comunicare pragmatică în studierea limbii italiene prin valorificarea mass-mediei 13.00.02 UPSC secretar CSS
conducător
Solcan Angela
24.06.2019
D Dezvoltarea competenţei de lectură a textelor de specialitate în limba germană (la profilul ştiinţe economice) 13.00.02 UPSC secretar CSS
conducător
Denisov Emilia
25.06.2019