Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Petrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitarPetrenco Liuba, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:17 aprilie 2008, nr.876
Specialităţi abilitate: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Metodologia învăţării diferenţiate a limbii franceze de către tudenţii pedagogi teză de doctor în ştiinţe pedagogice 13.00.02 UPSC secretar CSS
conducător
Mândâcanu Virgil
20.02.2015

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Formarea competenţei de audiere în procesul de predare-învăţare a limbii române în şcoala alolingvă (ciclul gimnazial) 13.00.02 UPSC conducător 20.12.2012