Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1445
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor 13.00.01 UPSC conducător 16.12.2016
D Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne și postmoderne 13.00.01 UPSC membru CSS
consultant
Cojocaru-Borozan Maia
conducător
Cristea Sorin
16.12.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară 13.00.01 UPSC conducător 08.07.2011