Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1445
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [7]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Bazele pedagogice ale aplicării tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în procesul de instruire în colegiul tehnic mediu din Israel 13.00.01 USM membru CSS
consultant
Căpăţână Gheorghe
conducător
Guţu Vladimir
25.03.2016
D Fundamente psiho-pedagogice ale diferențierii și individualizării demersului didactic în cadrul formării profesionale inițiale 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Dandara Otilia
22.04.2016
D Potenţialul formativ al consilierii familiei în instituţia de învăţământ (liceu) 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
12.05.2016
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Dandara Otilia
20.05.2016
D Managementul curriculumului universitar în contextul autonomiei instituţionale 13.00.01 ISE membru CSS
conducător
Pogolşa Lilia
07.06.2016
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST preşedinte CSS
conducător
Silistraru Nicolae
23.06.2016
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael 13.00.01 UST preşedinte CSS
conducător
Calmuţchi Laurenţiu
24.06.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară 13.00.01 UPSC conducător 08.07.2011