Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1445
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Dandara Otilia
20.05.2016
D Dezvoltarea identității profesionale a profesorilor debutanți prin mentorat 13.00.01 UST preşedinte CSS
conducător
Silistraru Nicolae
23.06.2016
D Influența stilului de leadership al inspectorului școlar asupra eficacității predării matematicii în școlile primare din Izrael 13.00.01 UST preşedinte CSS
conducător
Calmuţchi Laurenţiu
24.06.2016
D Formări profesionale continue ale cadrelor didactice centrate pe interconexiunea nevoilor personale și instituționale 13.00.01 USM referent
conducător
Guţu Vladimir
01.07.2016
D Condiții psihopedagogice și socioculturale în dezvoltarea angajamentului și satisfacției profesionale a profesorilor de coregrafie 13.00.01 USM membru CSS 26.08.2016
D Valorificarea pedagogică a culturii postfigurative în educaţia familială 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cuzneţov Larisa
29.08.2016
D Formarea competențelor profesionale ale studenților pedagogi în baza tehnologiilor informaționale și comunicaționale 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Patraşcu Dumitru
09.09.2016
D Formarea culturii evaluării pedagogice 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cojocaru-Borozan Maia
07.09.2016
D Cadrul pedagogic de realizare a procesului didactic și formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană 13.00.01 UPSC membru CSS
consultant
Ursu Ludmila
conducător
Sadovei Larisa
04.10.2016
D Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preşcolară 13.00.01 UST preşedinte CSS
conducător
Cojocaru Victoria
21.10.2016

Teze aprobate [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară 13.00.01 UPSC conducător 08.07.2011