Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1445
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Repere teoretice şi metodologice ale diminuării agresivităţii la liceenii arabi din Israel 13.00.01 USM membru CSS
conducător
Bodrug-Lungu Valentina
22.12.2021
D Actualitatea pedagogiei formativ - organiciste a lui G.G. Antonescu 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cristea Sorin
02.09.2022

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Stilul de conducere a școlii din perspectiva eficienței educație 13.00.09 UPSC conducător 26.11.2021
D Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ 13.00.01 UPSC conducător 09.07.2019
D Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor 13.00.01 UPSC conducător 16.02.2017
D Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară 13.00.01 UPSC conducător 08.07.2011