Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Cojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitarCojocaru Vasile, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1445
Specialităţi abilitate: 13.00.01 - Pedagogie generală

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didactice 13.00.01 UPSC preşedinte CSS
conducător
Cojocaru-Borozan Maia
29.12.2014

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Valorificarea autoevaluării în procesul educaţional. 13.00.01 UPSC conducător 10.04.2014
D Premise epistemologice ale dezvoltării pedagogiei constructiviste 13.00.01 USM consultant
conducător
Cristea Sorin
02.07.2013
D Marketingul educaţional din perspectiva calităţii şi a pieţei muncii 13.00.01 UPSC conducător 14.06.2013
D Monitorizarea asigurării calităţii educaţiei în unitatea şcolară 13.00.01 UPSC conducător 08.07.2011