Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / mai /

Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen


Autor: Macovei Cristian
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Alexandru Mariţ
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 mai 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 iulie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document1.42 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 1.09 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere penală, pedeapsă penală, alternative ale detenţiei, liberare de răspundere şi de pedeapsă penală, liberare condiţionată de pedeapsă înainte de termen, liberare condiţionată şi condamnare cu suspendare condiţionată înainte de termen, probaţiune

Adnotare

Teză de doctor în drept la specialitatea 554.01 – Drept penal şi execuţional penal. Chişinău, 2015

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia compusă din 380 de titluri, 178 de pagini text de bază. Rezultatele sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu.Prezenta lucrare aparţine domeniului Drept Penal, în special Părţii generale, instituţia liberării de răspundere şi de pedeapsă, precum şi a liberării condiţionate de pedeapsă penală înainte de termen ocupând locul central în această abordare ştiinţifică.

Scopul lucrării este cunoaşterea aprofundată a semnificaţiei juridico-penale a insitituţiei liberăririi de pedeapsă în general şi a liberării condiţionate înainte de termen în special, precum şi a condiţiilor care le sunt proprii şi a problemelor pe care le ridică aplicarea acestora în practica judiciară din Republica Moldova.

Obiectivele lucrării constau în identificarea, propunerea şi susţinerea unor soluţionări argumentate ştiinţific pentru problemele de drept controversate din doctrina juridică şi care au avut rezolvări neconvingătoare sau neunitare în jurisprudenţă; modificarea şi perfecţionarea reglementărilor legale în materie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul întreprins a permis observarea critică a limitelor unor noi reglementări date instituţiei liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, formularea unor propuneri de lege ferenda judicioase, temeinic argumentate ştiinţific, aducându-ne, astfel, aportul la perfecţionarea prevederilor legale în discuţie.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată a constat în fundamentarea ştiinţifică a unei noi direcţii în cadrul politicii penale care să vizeze eficientizarea aplicării instituţiei pedepsei penale, fapt care a contribuit la perfecţionarea mecanismului de aplicare a instituţiei liberării condiţionate de pedeapsă penală înainte de termen, stabilindu-se locul acestei instituţii în cadrul ansamblului de forme de realizare a procesului de executare a pedepsei penale.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Întreaga cercetare este orientată spre generalitatea şi principialitatea reglementării juridice în materia investigată, realizând o îmbinare a teoriei şi practicii dreptului, pentru ca, în final, să contribuie atât la clarificarea unor opţiuni, puncte de vedere doctrinare discutabile, la înlăturarea rezolvării jurisprundenţiale eronate a unor probleme de drept, la realizarea unor practici judiciare unitare în materie, cât şi la perfecţionarea reglementărilor legale considerate necorespunzătoare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Lucrarea constituie un punct de reper atât în activitatea didactică, cât şi în cea practică a juriştilor preocupaţi de instituţia liberării condiţionate de pedeapsă penală înainte de termen. Totodată, ea va servi şi pentru formarea continuă a reprezentanţilor dreptului penal.

Cuprins


1. ANALIZA GENERALĂ A LIBERĂRII CONDIȚIONATE DE PEDEAPSĂ PENALĂ ÎNAINTE DE TERMEN
 • 1.1. Analiza materialelor ştiinţifice publicate în materia liberării condiţionate de pedeapsă penală înainte de termen
 • 1.2. Analiza conceptului şi a categoriei liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen ca formă a liberării de pedeapsa penală
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND INSTITUŢIA LIBERĂRII DE PEDEAPSĂ PENALĂ
 • 2.1. Liberarea de pedeapsă penală – formă de manifestare a alternativelor detenţiei
 • 2.2. Noţiunea, conceptul şi formele de liberare de pedeapsa penală
 • 2.3. Forme de liberare de pedeapsa penală prevăzute de legislaţia penală a unor state europene în plan comparat
 • 2.4. Concluzii la Capitolul 2

3. REGLEMENTĂRI DE DREPT PRIVIND INSTITUȚIA LIBERĂRII CONDIȚIONATE DE PEDEAPSĂ ÎNAINTE DE TERMEN
 • 3.1. Evoluţia liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen pe plan intern şi pe plan internaţional
 • 3.2. Liberarea condiţionată de pedeapsă penală înaite de termen: criterii şi aprecieri de dispunere
 • 3.3. Condiţii de acordare a liberării condiţionate de pedeapsă penală înainte de termen
 • 3.4. Modalităţi de acordare a liberării condiţionate de pedeapsă penală înainte de termen potrivit reglementărilor din legislaţia penală a altor state
 • 3.4.1. Modul de acordare a liberării condiţionate de pedeapsă penală înainte de termen prevăzut de legislaţia altor state
 • 3.4.2. Evoluţia reglementărilor cu privire la modurile şi modalităţile de liberare condiţionată de pedeapsă penală înainte de termen în legislaţia penală din România 1
 • 3.5. Concluzii la Capitolul 3

4. STATUTUL JURIDIC AL CONDAMNATULUI ŞI PROCEDURA DE ACORDARE A LIBERĂRII CONDIȚIONATE DE PEDEAPSĂ PENALĂ ÎNAINTE DE TERMEN
 • 4.1. Modificarea condiţiilor de deţinere pe parcursul executării pedepsei ca rezultat al corectării condamnatului
 • 4.2. Procedura de acordare a liberării condiţionate înainte de termen
 • 4.3. Statutul juridic al condamnaţilor care au beneficiat de liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen şi revocarea liberării condiţionate
 • 4.4. Concluzii la Capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI