Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Acţiunea normelor juridice în timp şi spaţiu


Autor: Negru Alina
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Elena Aramă
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 aprilie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 28 mai 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 340.134

Adobe PDF document 0.95 Mb / în română
190 pagini


Cuvinte Cheie

Praxiologia, teoria acţiunii, domeniul şi limitele ei, spaţio-temporalitatea dreptului, intrarea în vigoare, ieşirea din vigoare, abrogarea, neretroactivitatea, retroactivitatea, ultraactivitatea, spaţiul juridic, teritorialitatea şi personalitatea legii, desuetudinea, norma juridică.

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea include o introducere, patru capitole şi, în final, cuprinde concluzii generale şi recomandări; are un volum total de 169 pagini de text de bază şi este însoţită de o bibliografie, constituită din 257 de titluri. Numărul total al publicaţiilor ştiinţifice asupra subiectului investigat este de 11.

Domeniul de studiu: 551.01-Teoria generală a dreptului.

Scopul şi obiectivele tezei: Scopul tezei constă în cercetarea complexă a spaţio-temporalităţii dreptului şi elaborarea unei teorii generale a acţiunii normelor juridice în timp şi în spaţiu. Obiectivele tezei sunt orientate spre cercetarea complexă şi sistemică a coordonatelor acţiunii normelor juridice.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Sunt exprimate prin cercetarea ştiinţifică complexă, multilaterală, general-teoretică a praxiologiei dreptului, a acţiunii spaţio-temporale a normelor juridice, ţinînd cont de transformările calitative din sistemele juridice autohtone şi ale ţărilor avansate, în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Semnificaţia teoretică. Teza constituie un concept valoric complex şi conţine multiple referiri care integrează informaţiile, conceptele, opiniile juridice disciplinare, interdisciplinare, ale Teoriei generale a dreptului privind acţiunea spaţio- temporală a normelor juridice.

Valoarea aplicativă a lucrării. Ca rezultat al studiului ştiinţific, a fost formulat un ansamblu de propuneri şi recomandări de natură teoretico-practică a căror implimentare poate influienţa susbstanţial perfecţionarea legislaţiei şi îmbunătăţirea praxiologiei dreptului.

Implimentarea rezultatelor ştiinţifice se manifestă în faptul că materialele cercetării se aplică în procesul universitar de predare a disciplinei Teoria generală a dreptului (ciclul 1 şi 2, licenţă şi masterat). Materialele pot fi utilizate de lucrătorii practici.

Cuprins


1.REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE ALE SPAŢIO-TEMPORALITĂŢII NORMELOR JURIDICE ÎN DOCTRINĂ ŞI REGLEMENTĂRILE JURIDICE
 • 1.1.Repere metodologice şi analitice cu privire la spaţio-temporalitatea dreptului
 • 1.2.Nominalizarea problemei şi analiza investigaţiilor cu privire la spaţio-temporalitatea normelor juridice în literatura juridică
 • 1.3.Concluzii la capitolul 1

2.PRAXIOLOGIA, DOMENIUL ŞI LIMITELE ACŢIUNII DREPTULUI
 • 2.1.Teoria acţiunii şi particularităţi ale spaţio-temporalităţii în domeniul dreptului
 • 2.2.Domeniul şi limitele acţiunii dreptului
 • 2.3.Concluzii la capitolul 2

3 IDENTIFICAREA ŞI MANIFESTAREA TEMPORALITĂŢII DREPTULUI
 • 3.1.Consideraţiuni introductive
 • 3.2.Intrarea în vigoare a legii
 • 3.3.Acţiunea efectivă a legii
 • 3.4.Ieşirea din vigoare a legii
 • 3.5.Concluzii la capitolul 3

4. SPAŢIALITATEA DREPTULUI ŞI CĂILE JURIDICE DE SOLUŢIONARE A CONFLICTULUI DE LEGI ÎN TIMP ŞI SPAŢIU
 • 4.1.Teritoriul statului: concept, funcţii principii, atribute
 • 4.1.1.Probleme teoretice generale privind spaţialitatea statului
 • 4.1.2. Atributele teritoriului statului
 • 4.2.Acţiunea normelor juridice în spaţiu
 • 4.3. Conflictul de legi în timp şi spaţiu şi căile juridice de soluţionare a lor
 • 4.4.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI