Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sporirea eficienţei tratamentului chirurgical al osteomielitelor posttraumatice ale mandibulei


Autor: Radzichevici Mihail
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2013
Conducător ştiinţific: Dumitru Şcerbatiuc
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.25
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 noiembrie 2012 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2013

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Cuvinte Cheie

osteomielita posttraumatică a mandibulei, osteosinteza, plăcile reconstructive din titan.

Adnotare

Cuvintele-cheie: osteomielita posttraumatică a mandibulei, osteosinteza, plăcile reconstructive din titan.

Scopul lucrării: Sporirea eficienţei tratamentului complex al pacienţilor cu osteomielită posttraumatică a mandibulei prin utilizarea diferitor metode de tratament în dependenţă de situaţia clinică.

Obiectivele lucrării: Studierea frecvenţei şi caracterului apariţiei osteomielitei posttraumatice a mandibulei în baza datelor secţiei Chirurgie OMF a CNŞPMU; aprecierea eficienţei utilizării diferitor metode în tratamentul complex a pacienţilor cu osteomielită posttraumatică a mandibulei; studiul datelor radiologice a pacienţilor cu osteomielită posttraumatică; determinarea microflorei patogene în focarul inflamator şi sensibilitatea agenţilor patogeni cu recomandarea utilizării antibioticelor optimale în tratamentul complex a osteomielitei posttraumatice a mandibulei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: A fost studiată frecvenţa şi caracterul apariţiei osteomielitei posttraumatice a mandibulei la pacienţi în baza datelor secţiei Chirurgie OMF a CNŞPMU; s-a apreciat eficienţa utilizării diferitor metode în tratamentul complex al pacienţilor cu osteomielită posttraumatică a mandibulei. Semnificaţia teoretică: s-au determinat germenii microbieni mai frecvent implicaţi în procesul inflamator şi sensibilitatea lor la antibiotice cu recomandarea utilizării antibioticelor optimale în tratamentul complex al osteomielitei posttraumatice a mandibulei.

Problema ştiinţifică soluţionată: A fost determinat complexul criteriilor de selectare a pacienţilor cu osteomielite posttraumatice ale mandibulei pentru diverse modalităţi de intervenţie chirurgicală, a fost elaborat algoritmul metodelor optimale de tratament în funcţie de situaţia clinică individuală.

Valoarea aplicativă a lucrării: Metoda de osteosinteză a mandibulei cu plăci reconstructive de titan permite repoziţionarea şi menţinerea în poziţie corectă a fragmentelor osoase chiar şi în cazurile prezenţei unor defecte extinse de ţesut osos, abandonând atât aparatele clasice de fixare extraorală la distanţă cât şi imobilizarea îndelungată a mandibulei cu ajutorul atelelor bimaxilare şi tracţiei intermaxilare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele studiului, anume utilizarea plăcilor reconstructive din titan în tratamentul chirurgical a osteomielitelor posttraumatice au fost implementate în practica secţiei de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, a Centrului Naţional Ştiinţifico Practic în Medicina de Urgenţă.

Cuprins


1. ETIOLOGIA, SIMPTOMATOLOGIA ŞI TRATAMENTUL OSTEOMIELITELOR POSTTRAUMATICE ALE MANDIBULEI – REVISTA LITERATURII
 • 1. Etiologia şi patogenia traumatismelor şi complicaţiile fracturilor de mandibular
 • 2. Cercetări morfologice în regiunea fracturii de mandibulă şi factorii generali, care determină apariţia destrucţiei osoase şi volumul de afectare
 • 3. Simptomatologia clinică şi radiologică, evoluţia şi principiile de tratament a osteomielitelor posttraumatice ale mandibulei
 • 4 . Particularităţile osteosintezei mandibulei
 • 5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 1. Caracteristica generală a materialului clinic
 • 2.Metode de examinare a pacienţilor cu osteomielită posttraumatică a mandibulei
 • 3.Metode de investigaţii a pacienţilor cu osteomielită posttraumatică în regiunea mandibulei
 • 4. Metode de tratament
 • 5. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA GENERALĂ A PACIENŢILOR CU OSTEOMIELITE POSTTRAUMATICE ALE MANDIBULEI, INCLUŞI ÎN STUDIU
 • 1. Studiul clinico-statistic a factorilor cercetaţ
 • 2. Frecvenţa complicaţiilor în funcţie de intervenţiile efectuate la pacienţii cu osteomielită posttraumatică şi speciile de microorganisme patogene identificate în exsudatul inflamator la pacienţii cu osteomielită posttraumatică
 • 3. Analiza clinico-radiologică a osteomielitelor posttraumatice a mandibulei şi compararea cu alte forme de osteomielită (odontogenă şi toxică)
 • 4. Concluzii la capitolul 3

4. METODE DE TRATAMENT CHIRURGICAL A OSTEOMIELITELOR POSTTRAUMATICE ALE MANDIBULEI, APLICATE ÎN FUNCŢIE DE SITUAŢIA CLINICĂ
 • 1. Tratamentul osteomielitelor posttraumatice a mandibulei
 • 1.1. Osteosinteza cu placă reconstructivă
 • 1.2 Tratamentul pacienţilor în cazurile când fragmentele osoase sunt mobile, însă prezintă condiţii pentru aplicarea atelelor şi restabilirea conservativă a ocluziei
 • 1.3. Aplicarea tratamentului local chirurgical prin sechestrectomie cu drenarea anterioară sau concomitentă a procesului inflamator
 • 2. Rezultatele explorării datelor statistice a studiilor şi investigaţiilor efectuate
 • 3. Sinteza rezultatelor practice obţinute
 • 4. Algoritmul tratamentului pacienţilor cu osteomielită posttraumatică a mandibulei
 • 5. Concluzii la capitolul 4