Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / iulie /

Abuzul de drept. (probleme teoretico-practice)


Autor: Tragone George
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltag
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iulie 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 34 (043.3)T80

Adobe PDF document 1.28 Mb / în română
224 pagini


Cuvinte Cheie

răspundere juridică, drept subiectiv, drept obiectiv, exercitarea drepturilor subiective, abuz de drept, abuz de putere, sancţiuni juridice

Adnotare

Structura tezei: Lucrarea este structurată în introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 293 titluri, 191 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii. Prezenta lucrare reprezintă un studiu ştiinţific, teoretico-practic, privind relaţiile sociale reglementate de normele dreptului obiectiv în exercitarea drepturilor subiective şi abuzul de drept în ipostazele diferitor ramuri ale dreptului.

Scopul şi obiectivele tezei. Lucrarea îşi propune ca scop cercetarea abuzului de drept, ca o categorie specifică a teoriei generale a dreptului ce sistematizează semnele distinctive ale abuzului de drept din majoritatea ramurilor sistemului de drept, pentru a crea o imagine clară acestui fenomen în doctrină şi jurisprudenţă. În baza scopului propunem realizarea următoarelor obiective: elucidarea originii şi evoluţiei formării categoriei abuz de drept; prezentarea conceptului, stabilirea aspectelor teoretice legate de delimitarea abuzului de drept de abuzul de putere; examinarea abuzului de drept în cadrul sistemului ramurilor dreptului; semnelor distinctive şi formelor abuzului de drept, examinarea abuzului de drept în cadrul dreptului public şi dreptului privat.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică derivă din definirea abuzului de drept ca categorie a Teoriei generale a dreptului, prezentarea unei noi clasificări a formelor abuzului de drept, analiza şi identificarea teoretică şi practică a abuzului de drept în ramurile dreptului public şi privat.

Problema ştiinţifică, importantă soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de identificare şi fundamentare ştiinţifică a categoriei abuz de drept din punct de vedere al Teoriei generale a dreptului, fapt ce a condus la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului a semnelor distinctive în vederea evaluării impactului abuzului de drept asupra exercitării drepturilor subiective.

Semnificaţia teoreticăconstă în faptul că aceasta aduce cu sine o nouă abordare a esenţei categoriei abuzului de drept ca fenomen al realităţii juridice, formează o prescripţie teoretică generală a abuzului de drept. Abordările prezentate în lucrarea de faţă permit cercetarea abuzului de drept ca un fenomen interramural şi examinarea lui prin prisma Teoriei generale a dreptului.

Valoarea aplicativă a cercetăriiconstă în posibilitatea aplicării rezultatelor în activitatea organelor de ocrotire a dreptului, organelor de creaţie legislativă în scopul perfecţionării legislaţiei în vigoare, a formelor şi metodelor de luptă împotriva abuzului de drept. Materialele cercetării pot fi utilizate şi ca suport teoretic pentru ulterioarele cercetări ale abuzului de drept în cadrul Teoriei generale a dreptului şi a ştiinţelor juridice de ramură, dar pot fi folosite şi la predarea acestor discipline în cadrul instituţiilor universitare de profil.

Implementarea rezultatelor obţinute. Sugestiile elaborate în cadrul cercetării, concluziile şi recomandările formulate sunt utilizate atît în procesul de elaborare a programelor analitice, cît şi în procesul de predare a cursurilor de Teoria generală a dreptului, Drept civil, Drept penal, Dreptul muncii şi altele din cadrul ULIM, cît şi în cadrul de activităţi cotidiene a instanţelor de judecată în calificarea corectă a abuzului de drept.

Cuprins


1. FENOMENUL ABUZULUI DE DREPT ÎN DOCTRINA ŞTIINŢIFICĂ JURIDICĂ
 • 1.1. Studii ştiinţifice privind problematica abuzului de drept
 • 1.2. Cadrul normativ şi jurisprudenţial în evoluţia şi afirmarea abuzului de drept
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. ABUZUL DE DREPT ÎN CONTEXTUL DREPTULUI POZITIV
 • 2.1. Dreptul obiectiv şi dreptul subiectiv – categorii fundamentale ale dreptului
 • 2.2. Executarea drepturilor subiective. Uzul şi abuzul de drept
 • 2.3. Evoluţia conceperii uzului şi abuzului de drept în doctrină şi normativitatea juridică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ESENŢA, ELEMENTELE ŞI CONŢINUTUL CATEGORIEI ABUZ DE DREPT
 • 3.1. Noţiunea, semnele distinctive şi conţinutul abuzului de drept
 • 3.2. Formele abuzului de drept
 • 3.3. Abuzul de drept şi abuzul de putere
 • 3.4. Delimitarea răspunderii juridice pentru fapta ilicită de răspunderea juridică pentru fapta abuzivă, formele de sancţiune a abuzului de drept
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. ABUZUL DE DREPT ÎN SISTEMUL RAMURILOR DREPTULUI
 • 4.1. Abuzul de drept constituţional
 • 4.2. Abuzul de drept în dreptul administrativ
 • 4.3. Abuzul de drept penal
 • 4.4. Abuzul de drept procesual
 • 4.5. Abuzul de drept în dreptul civil
 • 4.6. Abuzul de drept în dreptul muncii
 • 4.7. Abuzul de drept în dreptul comercial
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI