Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2015 / august /

Studierea spațiilor topologice cu structuri algebrice


Autor: Dumbrăveanu Radu
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.01.04 - Geometrie şi topologie
Anul:2015
Conducător ştiinţific: Mitrofan Cioban
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2015 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 7 octombrie 2015

Autoreferat

Adobe PDF document0.35 Mb / în română

Teza

CZU 515.122.4+515.126

Adobe PDF document 0.65 Mb / în română
114 pagini


Cuvinte Cheie

spații funcționale, topologia convergenței punctiforme, suport, homeomorfism liniar, proprietăți perfecte, proprietăți deschis-finite

Adnotare

Teza este înaintată pentru obținerea gradului de doctor în științe matematice, la specialitatea 111.04 - Geometrie și Topologie. Teza a fost elaborată la Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, anul 2015.

Structura tezei: teza este scrisă în limba română și constă din: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 87 titluri, 104 pagini text de bază. Rezultatele obținute sunt publicate în 7 lucrări științifice.

Domeniul de studiu al tezei: aparține studiului proprietăților spațiilor funcționale cu structuri algebrice și aplicațiile lor.

Scopul și obiectivele lucrării:


Noutatea și originalitatea științifică:


Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea unor metode de cercetare a spațiilor topologice cu ajutorul spațiilor cu structuri algebrice, ceea ce a condus la determinarea corelațiilor dintre proprietățile spațiilor topologice și proprietățile algebrice ale spațiilor de funcții cu valori în inele și module topologice.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: constă în elaborarea noilor metode de cercetare a spațiilor de funcții cu valori în inele și module topologice, și stabilirea principiilor generale de păstrare a proprietăților topologice la echivalențe liniare.

Implementarea rezultatelor științifice:


Cuprins


1. STUDII ÎN DOMENIUL SPAțIILOR FUNCȚIONALE CU STRUCTURI ALGEBRICE
 • 1.1. Inele, grupuri și module topologice
 • 1.2. Spații funcționale cu structuri algebrice
 • 1.3. Unele probleme importante în Cp-teoria
 • 1.4. Teoremele lui Milyutin și Pestov
 • 1.5. Teoremele lui Hewitt și Nagata
 • 1.6. Spațiile E-compacte
 • 1.7. Prima echivalență topologică a lui M. Choban
 • 1.8. A doua echivalență topologică a lui M. Choban
 • 1.9. Concluzii la capitolul 1

2. STUDIUL GENERAL AL SPAțIILOR FUNCțIONALE CU STRUCTURI ALGEBRICE
 • 2.1. Numărul lui Alexandroff și celularitatea punct-finită
 • 2.2. Spații τ - plasate și Z-desime
 • 2.3. Spații monolitice și 0-stabile
 • 2.4. Spații proiectiv complete
 • 2.5. Proprietăți multiplicative ale spațiilor funcționale cu structuri algebrice
 • 2.6. Prelungirea funcțiilor cu valori în spații discrete
 • 2.7. Prelungirea funcțiilor cu valori în spații metrice
 • 2.8. Concluzii la capitolul 2

3. APLICAȚII ALE STRUCTURILOR ALGEBRICE LA STUDIEREA PROPRIETĂȚILOR TOPOLOGICE
 • 3.1. Funcții continue cu valori în module topologice
 • 3.2. Aplicația de evaluare
 • 3.3. Teorema Nagata
 • 3.4. Clase algebrice de spații
 • 3.5. Aplicația suport
 • 3.6. Proprietăți topologice ale funcției suppX
 • 3.7. Relații dintre spații generate de homeomorfisme liniare
 • 3.8. Aplicații la proprietățile perfecte
 • 3.9. Aplicații la proprietăți deschise
 • 3.10. Echivalențe funcționale și metrizabilitate
 • 3.11. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDăRI