Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Botnaru Dumitru, doctor habilitat, conferenţiar universitarBotnaru Dumitru, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Abilitare:24 aprilie 2007, nr.750
Specialităţi abilitate: 01.01.06 - Logică matematică, algebră şi teoria numerelor

Teze aprobate [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Obiecte libere şi produse de subcategorii 01.01.06 UTM conducător 09.10.2012
D Produsul semireflexiv a două subcategorii 01.01.06 USM consultant 09.10.2012