Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958


Autor: Lazăr Diana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Violeta Cojocaru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română

Teza

CZU 341.638:341.24

Adobe PDF document 3.89 Mb / în română
228 pagini


Cuvinte Cheie

sentință arbitrală străină, eficacitate, Convenția de la New York din 1958, arbitraj internațional, recunoaștere și executare, temeiuri de refuz.

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 212 titluri, 4 anexe, 162 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: specialitatea 553.06 - Drept internaţional privat și european.

Scopul lucrării și obiectivele: Scopul lucrării constă în determinarea necesității de adoptare a unei noi convenții internaționale în domeniul recunoașterii și executării sentințelor arbitrale străine. Principalele obiective ale lucrării cuprind: 1. circumscrierea domeniului de aplicare al Convenției de la New York din 1958; 2. identificarea soluțiilor uniformizate de aplicare a temeiurilor de refuz a eficacității sentințelor arbitrale străine; 3. formularea unor standarde pentru regulile de procedură privind recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine conforme Convenției de la New York; 4. expertizarea compatibilității cadrului normativ național și a practicii judiciare cu standardele Convenției de la New York din 1958; 5. formularea unor principii directorii pentru perenizarea acquis-ului de aplicare al Convenției de la New York din 1958.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în cercetarea eficacității sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958 și a practicii judiciare comparate uniformizate, cu generarea unor soluții pentru valorificarea eficacității sentințelor arbitrale străine.

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în cercetarea condițiilor de regularitate internațională a sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York, pentru elaborarea unor principii privind eficacitatea internațională a sentințelor arbitrale străine, în vederea valorificării și dezvoltării acquis-ului de eficacitate instituit de Convenția de la New York din 1958.

Semnificaţia teoretică a tezei rezultă din studiul complex al eficacității sentințelor arbitrale străine, într-un context de analiză comparată a dreptului și jurisprudenței internaționale în domeniu.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de aplicabilitatea practică a recomandărilor formulate și de propunerea modificărilor la hotărârea plenului CSJ de unificare a practicii judiciare.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată prin publicarea concluziilor teoretice şi a recomandărilor practice în articole ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi prin prezentarea acestora în cadrul conferinţelor științifice naţionale şi internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL DE CERCETARE PRIVIND EFICACITATEA INTERNAȚIONALĂ A SENTINȚELOR ARBITRALE STRĂINE ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI DE LA NEW YORK
 • 1.1. Tratări doctrinare privind instituția arbitrală și efectele sentinței arbitrale
 • 1.2. Convenția de la New York: instrument de reglementare și uniformizare a cadrului normativ internațional privind eficacitatea sentințelor arbitrale străine
 • 1.3. Problema științifică, obiectivele și direcțiile de cercetare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REGULI MATERIALE PENTRU CONTROLUL EFICACITĂȚII SENTINȚELOR ARBITRALE STRĂINE ÎN SISTEMUL CONVENȚIEI DE LA NEW YORK DIN 1958
 • 2.1. Temeiuri de refuz a eficacității sentințelor arbitrale străine invocate de pârât
 • 2.1.1. Neregularități privind convenția de arbitraj
 • 2.1.2. Încălcarea drepturilor procedurale în arbitraj
 • 2.1.3. Hotărârea arbitrală anulată în statul de origine sau lipsită de obligativitate
 • 2.2. Temeiuri de refuz a recunoaşterii şi executării ce pot fi invocate ex officio
 • 2.2.1. Nearbitrabilitatea litigiului
 • 2.2.3. Eficacitatea contrară ordinii publice
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. EFICACITATEA SENTINŢELOR ARBITRALE STRĂINE ÎN SISTEMUL JURISDICȚIONAL AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Standardele sistemului Convenției de la New York din 1958 privind cerințele de procedură pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine
 • 3.2. Reguli de procedură pentru recunoașterea și executarea sentințelor arbitrale străine în Republica Moldova
 • 3.3. Practica judiciară a Republicii Moldova privind eficacitatea sentințelor arbitrale străine în sistemul Convenției de la New York din 1958
 • 3.4. Concluzii la capitolul 31

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI