Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / mai /

Dispozitive electronice încorporate pentru industrie, medicină şi sferă socială


Autor: Secrieru Vitalie
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Valerian Dorogan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Consultant ştiinţific: Sergiu Zaporojan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 mai 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.95 Mb / în română

Teza

CZU 004.2/004.3

Adobe PDF document 5.96 Mb / în română
144 pagini


Cuvinte Cheie

sistem de calcul, sistem încorporat, metrica calităţii, cost hardware, analiză cantitativă, microcontroler, dispozitiv logic programabil

Adnotare

Structura tezei. Teza de doctor cuprinde introducerea, patru capitole, concluzii, bibliografia cu 135 titluri, 3 anexe, 144 pagini text de bază, inclusiv 72 figuri şi 5 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 58 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie cercetarea aspectelor teoretice şi practice ale proiectării sistemelor încorporate în bază de microcontrolere şi/sau dispozitive programabile pentru aplicaţii specifice şi analiza comparată a soluţiilor arhitectural-structurale posibile după criterii de cost şi performanţă.

Scopul lucrării constă în sporirea calităţii dispozitivelor cu destinaţie specială şi reducerea timpului de proiectare-dezvoltare în spaţiul aplicaţiilor încorporate de nivel mediu sau redus ca complexitate şi volum de realizare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în: structurarea diverselor abordări architectural-funcţionale în spaţiul de proiectare a aplicaţiilor încorporate de volum mediu sau redus; elaborarea unui model parametric de estimare a costului hardware, inclusiv a costului cablajului imprimat într-un spaţiu de intrare/ieşire extins; elaborarea unei metodologii de analiză comparată a costului şi de determinare a calităţii structurilor încorporate de alternativă.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea unei metodologii privind estimarea costurilor hardware, inclusiv a cablajului imprimat, şi a calităţii sistemului încorporat în funcţie de dimensiunea spaţiului de intrare/ieşire şi volumul de producţie la etapa timpurie de proiectare.

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în propunerea unor noi modele şi metode eficiente de alegere a soluţiei optimale a arhitecturii sistemului încorporat prin estimarea costurilor sistemului în funcţie de spaţiul de intrare/ieşire şi volumul de producţie succedată de analiza cantitativă a calităţii pe baza criteriului cost-performanţă.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea unui model parametric care permite estimarea costului hardware a sistemului încorporat la etapa de proiectare timpurie a aplicaţiei încorporate. Metodologia de analiză cantitativă a calităţii elaborărilor de alternativă permite alegerea argumentată a platformei tehnologice pentru realizarea nucleului dispozitivului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice constă în utilizarea modelelor şi metodologiei prezentate în teză la elaborarea şi implementarea unei serii de mostre funcţionale ale dispozitivelor cu destinaţie medicală, aplicaţii în industrie şi sfera socială. 28