Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2016 / august /

Precedentul judiciar în sistemul de drept contemporan


Autor: Lupu Raluca-Oana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 25 august 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 340.1 (043.3)

Adobe PDF document 1.25 Mb / în română
173 pagini


Cuvinte Cheie

precedent judiciar, jurisprudenţă, izvor de drept, sistem de drept, autoritate judecătorească

Adnotare

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul declarat al cercetării îl constituie fundamentarea teoretică a conceptului de precedent judiciar din perspectiva teoriei generale a dreptului, identificarea locului şi rolului practicii judiciare şi a precedentului judiciar în sistemul izvoarelor formale ale dreptului. Obiectivele avute în vedere sunt: Efectuarea unei analize ştiinţifice a conceptului izvor de drept, a necesităţii de reevaluare a locului şi rolului precedentului judiciar în sistemul izvoarelor formale ale dreptului; Analiza comparativă a izvoarelor dreptului în cadrul diferitelor sisteme de drept, corelaţia precedentului judiciar cu alte izvoare formale ale dreptului; Cercetarea istorică a izvoarelor dreptului cu privire specială asupra precedentului judiciar şi practicii judecătoreşti; Fundamentarea teoretică a autorităţii precedentului judiciar în familiile de drept anglo-saxone şi romano-germanice; Clarificarea ştiinţifică a coraportului dintre precedentul judiciar şi jurisprudenţă, practicii judiciare în crearea dreptului.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în faptul că teza constituie un prim studiu în literatura de specialitate a României şi Republicii Moldova de a cerceta în mod sistemic precedentul judiciar, locul şi rolul acestuia în sistemul izvoarelor formale ale dreptului, precum şi argumentarea opiniei personale asupra problematicii tratate. În domeniul novator putem circumscrie abordarea precedentului judiciar din punct de vedere normativ, doctrinar şi practic ca factor cu impact determinant asupra creării dreptului în diferite familii de drept.

Problema ştiinţifică soluţionată constă în elaborarea instrumentarului de identificare şi fundamentare ştiinţifică a categoriei precedent judiciar din punct de vedere a Teoriei generale a dreptului, fapt ce a condus la determinarea locului şi rolului precedentului judiciar şi jurisprudenţei, practicii judiciare şi celorlalte izvoare de drept în familia de drept comun şi a celei romano-germanice; se argumentează reconsiderarea poziţiei precedentului judiciar în sistemul izvoarelor formale de drept, în sensul utilizării acestuia în scopul creării şi interpretării unitare a normelor juridice.

Semnificaţia teoretică a tezei rezidă în reconfigurarea locului și rolului precedentului judiciar în sistemul dreptului, determinarea și definirea conceptului de izvor de drept, modalitățile de manifestare a precedentului judiciar în diferite sisteme de drept și nu în ultimul rând în demonstrarea existenței unor noi izvoare ale dreptului în sistemul de drept al României și Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă. Ideile ştiinţifice şi concluziile cuprinse în conţinutul tezei pot fi utilizate în plan doctrinar-teoretic, ca material iniţial pentru o abordare ulterioară a problematicii izvoarelor formale ale dreptului; în plan normativ-legislativ, în activitatea de legiferare, în procesul de reformare a legislaţiei ce reglementează elaborarea normelor juridice şi rolul precedentului judiciar şi practicii judiciare în acest proces; în procesul didactic universitar la temele „Izvoarele dreptului” şi „Tipologia sistemelor de drept”.

Implementarea rezultatelor cercetării. Concluziile tezei, elementele de noutate sunt utilizate în procesul de studii la predarea cursului Teoria generală a dreptului în cadrul Universității ”Spiru Haret” din România.

Cuprins


1. DESCRIEREA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII PRECEDEDENTULUI JUDICIAR CA IZVOR DE DREPT

 • 1.1. Privire istorică asupra precedentului judiciar ca izvor de drept formal în cercetările doctrinare
 • 1.2. Interesul ştiinţific faţă de precedentul judiciar în doctrina contemporană din spaţiul românesc
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA PRECEDENTULUI JUDICIAR CA IZVOR DE DREPT DIN PERSPECTIVELE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI

 • 2.1. Evoluţia instituţiei precedentului judiciar
 • 2.2. Corelaţia precedentului judiciar cu alte izvoare formale ale dreptului
 • 2.3. Fundamentarea teoretică a autorităţii precedentului judiciar
 • 2.4. Rolul judecătorilor şi juriilor în funcţionarea instituţiei precedentului judiciar
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. LOCUL ŞI ROLUL PRECEDENTULUI JUDICIAR ÎN SISTEMUL DE DREPT CONTEMPORAN

 • 3.1. Precedentul judiciar în sistemul de drept comun
 • 3.2. Semnificaţia precedentului judiciar în sistemul de drept romano-germanic
 • 3.3. Locul şi rolul precedentului judiciar în sistemul de drept al Republicii Moldova
 • 3.4. Precedentul judiciar în sistemul de drept al României
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI