Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte financiare în administrarea corporativă


Autor: Andrei Poloz
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Oleg Buga
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 octombrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.22 Mb / în română

Cuvinte Cheie

administrarea corporativâ, corporatiile creative, macromanagement, resursele financiare, finanţele corporative, riscurile financiare, investiţii financiare, coeficientul lichidităţii, bugetul, capitalul acţionar, salariu, veniturile, cheltuielile, venituri

Adnotare

Teza este consacrata analizei aspectelor financiare în administrarea corporativa. Scopul tezei îl constituie elaborarea si fundamentarea stiintifica a indicatiilor metodice si recomandarilor practice privind gestiunea financiara în administrarea corporativa, în special al societatiilor pe actiuni din Republica Moldova.

În lucrare se argumenteaza actualitatea temei de cercetare, sunt formulate obiectivele, sarcinile, tema si obiectul investigatiilor, se da o caracterizare succinta a lucrarii, subliniindu-se noutatea stiintifica si valoarea ei practica.

Sunt generalizate problemele acestora în conditiile perioadei de tranzitie; este facuta analiza experientei straine de gestiune financiara a corporatiilor; sunt generalizate conceptele teoretice privind studierea finantelorn corporatiilor. Este formulata concluzia referitoare la nivelul insuficient al studierii aspectului financiar în cadrul administrarii corporative.

Sunt analizate criteriile de determinare a esentei corporatiilor financiare, non-financiare sunt evidentiate particularitatle resurselor financiare în administrarea corporativa, sunt sistematizate riscurile financiare ale corporatiilor si este propusa metodica de apreciere a acestora, sunt elaborate indicatiile metodice pentru aprecierea eficientei în gestiunea financiara a corporatiilor.

A fost analizata experienta societatii pe actiuni “Hidropomas”, investigat sistemul de gestiune financiara al societatii pe actiuni “Alimentarmas”, au fost elaborate recomandari privind perfectionarea administrarii corporative (aspect financiar) al SA la nivel macroeconomic si corporativ.

Societatile pe actiuni joaca un rol determinant în cele mai importante sectoare industriale, ce constituie fundamentul economic al tarii. Perioada complicata de adaptare la noile relatii economice, prin care trece republica a necesitat gasirea unor forme organizatorice adecvate pentru a asigura mentinerea potentialului de productie , de cadre si stiintific al economiei.

Valoarea aplicativa a lucrarii consta în faptul ca indicatiile metodice si concluziile formulate în ea vor putea fi utilizate de catre organele puterii si administratiei de stat la elaborarea programelor de dezvoltare a economiei nationale, precum si de catre administratia corporatiilor si întreprinderilor la elaborarea programelor si procedurilor de perfectionare a managementului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Administrarea corporativa a societatilor pe actiuni în conditiile economiei de piata
  • 1.1. Tendintele actuale în evolutia managementului corporativ
  • 1.2. Probleme ale teoriei gestiunii financiare a companiilor si corporatiilor în conditiile reformarii economiei

CAPITOLUL II. Cadrul metodic de apreciere a eficientei gestiunii financiare a corporatiei
  • 2.1. Esenta si particularitatile finantelor corporative
  • 2.2. Resursele financiare ale corporatiei si metodele lor de evaluare
  • 2.3. Particularitatile sistemului de indicatori ai estimarii eficientei gestiunii financiare a corporatiilor

CAPITOLUL III. Perfectionarea gestiunii finantelor în administrarea corporativa din republica moldova
  • 3.1. Experienta acumulata si probleme în procesul de dezvoltare a gestiunii corporative din Republica Moldova
  • 3.2. Formarea sistemului de gestiune corporativa a societatilor pe actiuni în Republica Moldova
  • 3.3. Recomandari privind perfectionarea gestiunii financiare a corporatiilor