Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / martie /

Planficarea şi argumentarea preţurilor pentru prestarea serviciilor mecanizate în agricultură


Autor: Ala Beţivu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.19 Mb / în română

Cuvinte Cheie

planificare, relaţii economice, cerere, ofertă, economie de piaţă, preţuri, resurse, plan de afaceri, contract, eficienţă, efect, eforturi, costul unitar, asigurare cu resurse, tehnică, combine, utilizarea extensivă, utilizarea intensivă a tehnicii, tipuri de utilaje, tehnologii, fişe tehnologice, servicii mecanizate, rata inflaţiei, strategie, arendă, optimizare, profit, rentabilitate, etc.

Adnotare

Teza de doctor este consacrată problemelor teoretice şi practice ale planificării, preţurilor, eficienţei economice a producţiei, serviciilor mecanizate, analizei preţurilor, metodologiei calculării costurilor unitare, preţurilor la serviciile mecanizate şi rezervelor de reducere a lor în Staţiunile Tehnologice Mecanizate.

În baza studierii lucrărilor fundamentale ale savanţilor economişti autorul argumentează necesitatea planificării activităţii economice a întreprinderilor agricole şi în Staţiunile Tehnologice Mecanizate în condiţiile economiei de piaţă efectuarea procesului de planificare, concepţia de preţ, funcţiile preţului, legătura reciprocă între preţ şi afaceri, necesitatea elaborării unui model unic a planului de afaceri, specific pentru Staţiunile Tehnologice Mecanizate şi perfecţionării contractelor de prestare a serviciilor mecanizate agenţilor economici din agricultură.

Autorul concretizează indicatorii determinării eficienţei economice a serviciilor mecanizate şi metodele calculării lor, particularităţile asigurării cu resurse, piaţa serviciilor mecanizate şi evoluţia parcului de maşini şi tractoare în sectorul agrar.

În continuare este studiată experienţa formării preţurilor la tehnică şi la prestarea serviciilor mecanizate peste hotare, autorul în baza datelor concrete analizează preţurile la serviciile mecanizate prestate agenţilor economici din sectorul agrar al Republicii Moldova, propune câteva metode de planificare a necesarului în tractoare şi combine, studiază nivelul de asigurare cu tehnică şi stabiliorea perioadei optimale de înlocuirea a tehnicii vechi cu tehnică nouă în scopul reducerii consumurilor, analizează activitatea economică a Staţiunilor Tehnologice Mecanizate.

În teză este propusă metoda planificării şi argumentării costurilor unitare la serviciile mecanizate prestate întreprinderilor agricole, în baza cărora au fost planificate costurile unitare normate la operaţiile tehnologice pe zonele Republicii Moldova. În scopul simplificării metodelor de planificare a consumurilor la serviciile mecanizate şi unificării procesului de muncă a secţiei de economie se propune un model unic de Fişă tehnologică de calcul a costului unitar.

Studiind planificarea şi argumentarea preţurilor autorul elaborează conceptul politicii preţurilor la serviciile mecanizate prestate de Staţiunile Tehnologice Mecanizate agenţilor economici din sectorul agrar, propunând o strategie şi câteva metode de formare a preţurilor. Pentru ca preţurile la serviciile mecanizate prestate agenţilor economici din agricultură se reflectă situaţia economică reală se propune corectarea lor la rata medie lunară a inflaţiei. În teză prin calcule concrete este demonstrată dependenţa profitului global de volumul serviciilor mecanizate prestate şi consumurile totale în STM „Servmecanagro-R”, raionul Soroca, se propune şi metoda de stabilire a preţurilor la 1 ha (arătură, boronit, cultivat, semănat, recoltat) prin analiza pragului de rentabilitate, care demonstrează volumul necesar de comercializare a serviciilor mecanizate pentru obţinerea profitului maximal.

Prin calcule concrete autorul argumentează necesitatea respectării principiului „consumuri plus profit” la stabilirea preţurilor la serviciile mecanizate prestate agenţilor economici din agricultură de către Staţiunile Tehnologice Mecanizate. În teză se propun şi unele rezerve de micşorare a costurilor unitare şi preţurilor la serviciile mecanizate: perfecţionarea metodei de stabilire a plăţii de arendă la tehnica agricolă, alegerea tipurilor de tractoare şi maşini agricole în funcţie de eficienţa lor economică, stabilirea dimensiunilor optimale a Staţiunilor Tehnologice Mecanizate, optimizarea componenţei parcului de maşini şi tractoare.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale planificării, preţurilor, eficienţei economice a producţiei şi serviciilor mecanizate prestate întreprinderilor agricole
 • 1.1. Concepţia de planificare şi preţ la prestarea serviciilor mecanizate
 • 1.2. Esenţa eficienţei economice a producţiei agricole, serviciilor mecanizate şi indicatorii determinării
 • 1.3. Particularităţile asigurării cu resurse şi piaţa serviciilor mecanizate

CAPITOLUL II Analiza preţurilor, planificarea necesarului în tehnică şi eficienţa utilizării ei
 • 2.1. Formele de aprovizionare şi formarea preţurilor la tehnică peste hotare
 • 2.2. Analiza preţurilor la serviciile mecanizate prestate agenţilor economici din sectorul agrar
 • 2.3 Planificarea necesarului în tractoare şi combine pentru sectorul agrar al Republicii Moldova
 • 2.4. Eficienţa economică a utilizării tehnicii şi a serviciilor mecanizate prestate întreprinderilor agricole

CAPITOLUL III Planificarea şi argumentarea costurilor şi preţurilor la prestarea serviciilor mecanizate în agricultură
 • 3.1. Metoda planificării şi argumentării costurilor unitare la serviciile mecanizate prestate întreprinderilor agricole
 • 3.2. Planificarea şi argumentarea preţurilor la serviciile mecanizate prestate întreprinderilor agricole
 • 3.2.1 Politica preţurilor la serviciile prestate de Staţiunile Tehnologice Mecanizate
 • 3.2.2. Metode de formare a preţurilor
 • 3.2.3 Strategia formării preţurilor
 • 3.3. Metodologia planificării preţurilor la serviciile mecanizate prestate agenţilor economici de către Staţiunile Tehnologice de Mecanizare
 • 3.4. Perfecţionarea metodei de stabilire a plăţii de arendă la tehnica agricolă
 • 3.5. Alegerea tipurilor de tractoare şi maşini agricole în funcţie de eficienţa lor economică şi proiectarea dimensiunilor Staţiunilor Tehnologice Mecanizate
 • 3.6. Optimizarea componenţei parcului de maşini şi tractoare (Staţiunea Tehnologică de Maşini „Servmecanagro-R”)
 • 3.6.1. Formularea problemei. Criteriile de optimalitate. Sistemul de variabile şi restricţii
 • 3.6.2. Modelul economico – matematic
 • 3.6.3. Informaţia de intrare şi formularea problemei economico-matematice conform condiţiilor reale ale gospodăriei
 • 3.6.4. Alcătuirea modelului economice – matematic numeric. Îndeplinirea matricei
 • 3.6.5. Analiza şi estimaţia economică a planului optimal a PMT