Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Probleme şi factori de gestiune a riscurilor în managementul bancar


Autor: Liubomir Dimitrov
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Ludmila Bilaş
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Cuvinte Cheie

managementul riscurilor investiţionale ale persoanelor fizice, managementul riscurilor de credit, managementul riscurilor de lichiditate nebalansată, managementul riscurilor de modificare a ratei dobânzii, managementul riscurilor de capital, monitorizare a creditului, gap (decalaj), sold ireductibil

Adnotare

În prezenta teză, autorul a efectuat analiza funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova. În baza rezultatelor obţinute, au fost relevate principalele probleme şi evidenţiaţi factorii care reprezintă direcţiile prioritare ale perfecţionării managementului riscurilor bancare.

După ce au fost identificate problemele şi formulaţi factorii managementului riscurilor bancare, autorul a analizat legătura reciprocă a celor trei categorii de participanţi ai pieţei financiare a Republicii Moldova – persoanele fizice, ca deponenţi de bază pe termen lung ai băncilor comerciale; băncile comerciale, ca verigă centrală a sistemului financiar; debitorii, care beneficiază de resursele de credit ale băncilor comerciale.

Impactul riscurilor produs asupra participanţilor pieţei financiare a Republicii Moldova determină caracterul de scurtă durată al creditării sectorului real de către băncile comerciale, fapt ce constituie principală frână în calea dezvoltării economice a Republicii Moldova. Urmând scopul perfecţionării sistemului bancar în limitele politicii depozitelor, în teză a fost introdusă o nouă categorie economică – managementul riscurilor investiţionale ale persoanelor fizice.

În lucrare, au fost supuse analizei aspectele metodologice ale managementului riscurilor bancare; sunt determinate specificul şi particularităţile funcţionării sistemului bancar al Republicii Moldova; au fost studiate diverse abordări ale managementului riscurilor de credit; riscurilor valutare; riscurilor de lichiditate nebalansată; riscurilor de implementare a tipurilor noi de servicii bancare după exemplul unor bănci comerciale din Republica Moldova. Au fost analizate, de asemenea, principiile economice şi legislative ale managementului riscurilor bancare şi stabilit gradul corespunderii acestora situaţiei economice reale din ţară, fiind propuse direcţiile de bază ale perfecţionării lor.

Perfecţionarea sistemului bancar pe baza factorilor managementului riscurilor de investiţii ale persoanelor fizice şi riscurilor de credit ale băncilor comerciale, propuşi de autorul tezei, are ca obiectiv întărirea disciplinei participanţilor pieţei financiare a Republicii Moldova. Un management eficient al riscurilor de investiţii ale persoanelor fizice va contribui efectiv la atragerea depozitelor pe termen lung de la populaţie în sistemul bancar, iar un management calificat al riscurilor de credit va asigura creşterea volumelor şi scadenţei creditelor acordate de băncile comerciale sectorului real al economiei naţionale – direcţie prioritară a activităţii statului - Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Principiile teoretice şi metodologice ale managementului riscurilor bancare
 • 1.1. Principalele tendinţe ale dezvoltării sistemului financiar-bancar mondial
 • 1.2. Particularităţile funcţionării şi evoluţiei sistemului bancar al Republicii Moldova – ţară cu o economie de tranziţie
 • 1.3. Aspectele conceptuale ale managementului riscurilor bancare

CAPITOLUL 2. Analiza sistemului financiar al republicii moldova şi problemele managementului riscurilor bancare în condiţiile tranziţiei
 • 2.1. Bazele economice şi legislativ-juridice ale activităţii instituţiilor financiare ale Republicii Moldova
 • 2.2. Riscurile de credit şi creditarea ca activitate de bază a băncilor comerciale
 • 2.3. Tendinţa de modificare a ratelor dobânzii pe pieţele financiare ale Republicii Moldova
 • 2.3.1. Managementul riscurilor de modificare a ratelor dobânzii pe piaţa H.V.S. în perioada 1998-2003
 • 2.3.2. Managementul riscurilor modificării ratelor dobânzii şi analiza tendinţelor pe pieţele de depozite şi credite ale Republicii Moldova în perioada 1998-2003

CAPITOLUL 3. Factorii managementului riscurilor bancare în perfecţionarea sistemului financiar al Republicii Moldova
 • 3.1. Managementul riscurilor bancare şi minimizarea lor în cadrul B.C. “Banca Socială”S.A.
 • 3.2. Managementul riscurilor investiţionale ale persoanelor fizice în cadrul perfecţionării politicii de depozite a sistemului bancar
 • 3.3. Managementul riscurilor de implementare a noilor operaţiuni financiare pe bazele marketingului