Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul sistemului de credit al Republicii Moldova în perioada de tranziţie


Autor: Cornelia Grigoriţă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Mihai Patraş
doctor, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 ianuarie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română

Cuvinte Cheie

managementul sistemului de credit, bancă comercială, organizaţie de microfinanţare, organizaţie de împrumut, asociaţie de economii şi împrumut a cetăţenilor, credit, microfinanţare, portofoliu de credit, risc de credit

Adnotare

Procesul trecerii de la o economia centralizată la cea de tip concurenţial, reprezintă una dintre cele mai dificile etape de dezvoltare social-economică a ţării. Republica Moldova a ales o cale treptată de trecere la economia de piaţă, spre deosebire de alte ţări, ex-socialiste, din Estul Europei (Polonia, Cehia, Ungaria etc.) care au aplicat mecanismul de tip „şoc”. Această modalitate de trecere lentă, în ultimii 10 ani de tranziţie, s-a dovedit a fi neefectivă şi drept urmare perioada în cauză s-a soldat cu un şir de efecte negative: majorarea împrumuturilor de stat externe, creşterea ratei inflaţiei, menţinerea ratelor înalte ale dobânzilor la credite, deprecierea monedei naţionale etc., cu toate consecinţele negative corespunzătoare.

Reformarea şi consolidarea sistemului de credit este unul din factorii ce ar stimula creşterea economiei naţionale. În acest context, în lucrare s-a efectuat o analiză amplă şi integră a sistemului de credit din Republica Moldova, în rezultatul căreia au fost scoase în evidenţă probleme şi argumentate propuneri concrete privind consolidarea şi dezvoltarea durabilă a acestuia. De asemenea, s-au remarcat posibilităţile descentralizării sistemului de credit naţional, prin diversificarea tipurilor de instituţii de credit şi a produselor financiare atât în regiunile urbane, cât şi în cele rurale, ce ar acoperi necesităţile financiare ale tuturor ramurilor/sferelor economiei naţionale.

Cercetând managementul procesului de credit în ţările dezvoltate: SUA, Germania, Marea Britanie, Franţa, Canada etc., precum şi în Polonia, România, Ucraina, în prezenta teză au fost formulate direcţiile principale de îmbunătăţire şi perfecţionare a sistemului de credit din Republica Moldova. În lucrare sunt dezvăluite aspectele metodologice şi elementele managementului sistemului de credit în condiţiile economiei de piaţă; sunt cercetate teoriile şi strategiile managementului bancar; sunt analizate particularităţile organizării şi funcţionării sistemului de credit al Republicii Moldova; sunt analizate bazele normativ-juridice, ce reglementează activitatea instituţiilor de credit, determinându-se nivelul corespunderii acestora cu situaţia economică reală din ţară şi sunt elaborate un set de recomandări privind perfecţionarea acestora; sunt cercetate posibilităţile de dezvoltare a unor categorii de produse financiare şi de implementare a acestora în activitatea instituţiilor de credit autohtone.

Cu o deosebită atenţie în teză se analizează problemele şi căile de perfecţionare a managementului instituţiilor de microfinanţare nebancare din Republica Moldova (în special, asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor) şi perspectivele consolidării acestora, în scopul combaterii sărăciei şi dezvoltării sectorului rural. Studiul conceptelor teoretice şi practice ale managementului instituţiilor de microfinanţare nebancare atât din Republica Moldova, cât şi din străinătate, a dat posibilitate autorului de a elabora modelul „credit-scoring”, ce a fost implementat în activitatea Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor „ Botna ” şi „ Mereni ”.

Aplicarea modelului contribuie la luarea deciziilor adecvate de acordare a creditelor şi la minimizarea riscurilor aferente operaţiunilor de credit.

Cuprins


CAPITOLUL I. Conceptul teoretico-metodologic al managementului sistemului de credit
  • 1.1. Managementul sistemului de credit: teorii şi concepte
  • 1.2. Analiza conceptelor privind definirea creditului şi a sistemului de credit
  • 1.3. Elementele managementului sistemului de credit în condiţiile economiei de piaţă

CAPITOLUL II. Organizarea şi dezvoltarea sistemului de credit: experienţa naţională şi internaţională
  • 2.1. Cercetarea evoluţiei instituţiilor de credit din Republica Moldova (până la tranziţie)
  • 2.2. Instituţiile bancare - elemente principale ale procesului de creditare a economiei naţionale în perioada de tranziţie
  • 2.3. Specificul organizării sistemului de credit în unele ţări cu economie dezvoltată

CAPITOLUL III. Perspectivele dezvoltării şi consolidării instituţiilor de microfinanţare în republica moldova
  • 3.1. Particularităţile instituţiilor de microfinanţare din Republica Moldova în perioada de tranziţie
  • 3.2. Direcţii de utilizare a experienţei altor ţări în domeniul sistemului cooperatist de credit
  • 3.3. Strategii manageriale de dezvoltare durabilă a Asociaţiilor de Economii şi Împrumut ale Cetăţenilor din Republica Moldova