Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iulie /

Restructurarea industriei lactatelor prin integrarea producerii, prelucrării şi comercializării producţiei


Autor: Carolina Lozovanu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Larisa Bugaian
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 1 iulie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 octombrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Adnotare

Teza dată are ca scop argumentarea metodelor de restructurare a industriei laptelui prin intermediul integrării producerii, prelucrării şi comercializării producerii. Pentru a atinge scopul propus au fost studiate bazele teoretico – ştiinţifice ale integrării, în special a integrării pe verticală. Au fost examinate formele integrării pe verticală, avantajele şi costurile fiecărei forme, precum şi posibilităţile de aplicare a acestora industriei laptelui.

A fost evaluată situaţia curentă a industriei laptelui, problemele cu care se confruntă, inclusiv sectorul primar de obţinere a materiei prime şi sectorul de comercializare a producţiei. Au fost analizaţi indicatorii de eficienţă a producerii, prelucrării unei tone de lapte şi a comercializării producţiei obţinute dintr-o tonă de lapte. A fost analizat lanţul valoric şi formarea valorii adăugate în industria laptelui. În scopul formulării direcţiilor strategice de integrare au fost analizate posibilităţile de integrare a membrilor implicaţi direct în formarea valorii, şi cu membrii implicaţi indirect în activitatea industriei, a fost analizată posibilitatea de integrare în clastru.

Direcţiile strategice de integrare propuse şi argumentate au vizat fiecare membru implicat direct în formarea valorii în cadrul industriei. În scopul îmbunătăţirii asigurării cu materie primă au fost recomandate şi argumentate următoarele direcţii strategice: asocierea fermierilor individuali în cooperative (cuazi integrarea), constituirea fermelor de vaci fie de către întreprinderile de prelucrare a laptelui (integrarea în amonte), fie de către cooperative (integrarea pe orizontală), fie prin asocierea întreprinderilor de prelucrare cu fermierii individuali sau cooperative (cuazi integrarea). Pentru sectorul de colectare şi livrare a laptelui au fost propuse şi argumentate următoarele direcţii strategice: deschiderea punctelor de colectare fie de către întreprinderile de prelucrare (integrarea în amonte), fie de cooperativele de comercializare a laptelui (cuazi integrarea), stabilirea relaţiilor specifice dintre colectori şi întreprinderile de prelucrare (cuazi integrarea). Pentru sectorul prelucrării materiei prime au fost propuse şi argumentate următoarele direcţii strategice: vânzarea capacităţilor excedentare, specializarea activităţii prin intermediul integrării pe orizontală a întreprinderilor, dezvoltarea compartimentului „cercetare - dezvoltare” prin intermediul cooperării cu instituţiile de cercetare şi dezvoltare (cuazi – integrarea). Pentru sectorul comercializării producţie au fost propuse şi argumentate următoarele direcţii strategice: utilizarea canalelor de distribuţie verticale, prin intermediul înfiinţării magazinelor proprii de comercializare (integrarea în aval), stabilirea legăturilor specifice dintre întreprinderile de prelucrare şi distribuitori (cuazi – integrare), integrarea micilor detailişti în cooperative (cuazi – integrarea). Instituţiile ce reglementează şi susţin industria au un impact critic, contribuind indirect la formarea valorii în industrie, de aceea au fost propuse şi argumentate măsuri pentru eficientizarea activităţii acestora. Succesul activităţii industriei depinde de perceperea necesităţilor de către fiecare membru implicat direct sau indirect în formarea valorii, de aceea ca direcţie strategică de integrare pe termen lung s-a propus şi argumentat formarea clastrului industrial lactat (cuazi - integrarea).

Abordările teoretice şi recomandările practice propuse în teză pot fi utilizate de întreprinderile din industria laptelui, precum şi de întreprinderile regulatorii şi de suport în scopul restructurării activităţii acestora, ce va contribui la dezvoltarea şi prosperarea industrie laptelui a Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL 1. Baza teoretico – ştiinţifică a integrării
 • 1.1 Esenţa conceptului de integrare. Clasificarea integrării
 • 1.2 Integrarea pe verticală. Avantajele şi costurile ei
 • 1.3 Integrarea în aval
 • 1.4 Integrarea în amonte
 • 1.5 Integrarea conică
 • 1.6 Cuazi – integrarea
 • 1.6.1 Clastrele ca un tip de cuazi – integrare
 • 1.6.2 Cooperativele – forma organizatorică de bază a cuazi – integrării în sectorul primar

CAPITOLUL 2. Analiza tendinţelor de dezvoltare a industriei lactatelor în contextul integrării
 • 2.1 Analiza situaţiei actuale a industriei de prelucrare a laptelui
 • 2.1.1 Analiza situaţiei generale a industriei de prelucrare
 • 2.1.2 Analiza industriei de prelucrare a laptelui. Evaluarea rezervelor de dezvoltare
 • 2.1.3 Analiza eficienţei economice a producerii, prelucrării şi comercializării laptelui
 • 2.2 Analiza posibilităţii de integrare în clastru

CAPITOLUL 3. Restructurarea prin integrarea prelucrării, producerii şi comercializării în industria lactatelor
 • 3.1 Restructurarea prin integrare la nivelul producerii materiei prime
 • 3.1.1 Integrarea fermierilor şi proprietarilor de gospodării individuale în cooperative
 • 3.1.2 Fermele de vaci
 • 3.2 Restructurarea prin integrare la nivelul producerii şi comercializării produselor finite
 • 3.2.1 Colectarea materiei prime
 • 3.2.2 Fabricarea produselor lactate
 • 3.2.3 Distribuţia produselor gata
 • 3.3 Rolul şi locul instituţiilor non – industrie în activitatea industriei
 • 3.4 Strategia de integrare în clastru