Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Căile de perfecţionare a sistemului de pensii (în baza materialelor Republicii Moldova)


Autor: Serghei Perepeliţa
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Simion Certan
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 noiembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 ianuarie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem de pensii, model econometric, pensionar, angajator, coeficient de substituire, fond de retribuire a muncii, pensii pentru limit de varstă, de invaliditate, de urmaş, creştere economic , balanţă de plăţi, economii, fond de pensii de acumulare, protecţie socială