Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Managementul performanţelor prioritare în sistemul de cercetare-dezvoltare al Republicii Moldova


Autor: Valentina Postolachi
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Vadim Cojocaru
doctor, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.05-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 decembrie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 aprilie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sistem de cercetare dezvoltare, inovare, piaţa ştiinţei, evaluare evaluation, acreditare, factor uman, reforme economice, concepţiile de cercetaredezvoltare, cofinanţare, expertiză, strategie, gestiune, piaţa reputaţiei ştiinţifice

Adnotare

Prezenta lucrare ştiinţifică îşi propune să analizeze principiile de organizare a activităţii sistemului de cercetare-dezvoltare sub aspect socio-economic în condiţiile tranziţiei Republicii Moldova la economia de piaţă, să evidenţieze factorii ce determină managementul perfecţionării pieţei ştiinţei autohtone.

Pentru sistemul de cercetare-dezvoltare strategia momentului actual este aceea care stimulează şi susţine producerea, difuzarea şi introducerea în economie a noilor tehnologii, materiale şi utilaje.

Caracterizarea elementelor principale ale sistemului de cercetare-dezvoltare prin punerea în evidenţă a potenţialului uman al instituţiilor de cercetare-dezvoltare şi elaborarea recomandărilor necesare, corelate cu sporirea rolului managementului în sistemul de cercetare-dezvoltare, constituie obiectivele majore ale lucrării.

Sistemul de cercetare-dezvoltare asigură condiţiile de întîlnire la nivel naţional a „producătorilor şi beneficiarilor de cercetare”, în cadrul unui proces integrator care reprezintă un model performant al dezvoltării competitivităţii, al conexiunii vieţii socio-economice.

Noua tehnologie socială nu se referă numai la producţia de bunuri materiale, ci şi la producţia de informaţii, de cunoştinţe, produse, servicii şi tehnologii noi, caracteristice societăţii informatice, care vor duce la schimbări fundamentale în valorile umane, în managementul performanţelor, în orientarea gîndirii structurilor politice şi economice ale societăţii moldoveneşti.

Implementarea recomandărilor formulate în teză vor permite înglobarea procesului managerial al sistemului naţional de cercetare-dezvoltare în tendinţele general-europene ale evoluţiei fenomenului managerial, care va deschide noi perspective pentru identificarea locului ştiinţei autohtone în contextul general al evoluţiei ştiinţifice, va deschide noi oportunităţi pentru realizarea obiectivelor trasate în prezenta lucrare.