Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / mai /

Modelul managementului contemporan în gestiunea organizaţiilor sportive (Studiu de caz – judeţul Sibiu, România)


Autor: Mihai Sanislav
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Anatol Caraganciu
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 13 mai 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 iunie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.11 Mb / în română

Cuvinte Cheie

antrenarea, buget, cadrul legal, chestionar de cercetare ştiinţifică, coordonarea, controlul, decizia, eficienţă, evaluarea, funcţia financiară, indicatori economici, indicatori performanţial – sportivi, management, managementul informaţiei, managementul marketingului, managementul relaţiilor publice, managementul timpului, managementul evaluării, motivarea, optimizarea, organizarea, organizaţie sportivă, personalitatea managerului, planificarea, sport, structură organizatorică, stil de lucru, surse de finanţare

Adnotare

Teza este consacrată studiului activităţilor complexe, specifice organizaţiilor sportive în general şi a celor de performanţă de drept public în special.

Fundamentarea teoretică a tezei s-a bazat pe abordarea următoarelor aspecte:

Baza concretă a cercetării efectuate a fost semnificată de analiza principalilor indicatori de eficienţă ai organizaţiilor sportive: indicatori performanţial - sportivi şi indicatori financiari.

Principalul instrument utilizat în investigaţie a fost chestionarul de cercetare ştiinţifică.

Rezultatele investigaţiei s-au concretizat în: