Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2004 / iunie /

Incriminarea traficului şi consumului ilicit de droguri


Autor: Gheorghe Alecu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2004
Conducător ştiinţific: Alexei Barbăneagră
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: D 30-12.00.08-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 iunie 2004 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 iunie 2004

Autoreferat

Adobe PDF document0.52 Mb / în română

Cuvinte Cheie

trafic ilicit, consum ilicit de droguri, drog, substanţă narcotică, substanţă psihotropă, precursori, toleranţă, toxicomanie, dependenţă, utilizare nocivă, sevraj

Adnotare

Teza este dedicată analizei juridice, riguros ştiinţifică, a infracţiunilor privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri în România şi Republica Moldova, cât şi elucidării unor probleme actuale ale teoriei şi practicii judiciare în materie. Analiza a vizat şi tratamentul juridic aplicabil stupefiantelor şi substanţelor psihotrope în lumina convenţiilor internaţionale cu amendamentele ulterioare care reglementează domeniul de activitate cercetat.

Investigarea şi cercetarea premiselor legislative s-a bazat pe studierea materialului legislativ existent, folosindu-se ca metode tratarea în plan istorico – juridic, logic, doctrinar şi jurisprudenţial cât şi tradiţia internaţională.

În calitate de surse directive au fost folosite dispoziţiile cuprinse în Constituţia României, adoptată în decembrie 1991, Codul penal român, Codul penal al Republicii Moldova, Codul de procedură penală român, legi ale României şi Republicii Moldova, Hotărâri ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, Hotărâri ale Guvernului României, Ordine ale miniştrilor şi Convenţiile internaţionale specifice domeniului cercetat.

Cercetarea detaliată şi argumentată a multiplelor tipuri şi forme de droguri licite sau ilicite, a fenomenului de consum licit sau consum ilicit, a consecinţelor consumului de droguri, evidenţiază necesitatea prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. Ca atare, eradicarea infracţiunilor privind circulaţia substanţelor psihotrope şi narcotice trebuie să devină o preocupare de prim ordin nu numai a organelor abilitate, dar şi a societăţii în întregime.

Analiza legislaţiei şi practicii judiciare în domeniul penal a României şi Republicii Moldova, experienţa acumulată în activitatea practică de peste trei decenii în Poliţia Română, calitatea de membru fondator al Fundaţiei Antidrog din România, al Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Jurişti şi membru al Asociaţiei Criminaliştilor din România au permis autorului formularea de propuneri pentru completarea legislaţiei, cu specială referire la subiecţii infracţiunilor, facilitarea cercetărilor, tratamentul toxicomanilor, protecţia organelor judiciare etc., în vederea creării unor mecanisme de colaborare eficientă şi echilibrată a tuturor organelor ce acţionează împotriva acestui flagel.

Cuprins


CAPITOLUL I. Consideraţii generale privind drogurile, traficul şi consumul ilicit de droguri
 • 1.1. Istoricul drogurilor, clasificarea drogurilor şi consecinţele consumului de droguri
 • 1.2. Accepţiunile termenilor de drog, toleranţă, obişnuinţă, toxicomanie, dependenţă, utilizare nocivă şi sevraj
 • 1.3. Droguri licite şi droguri ilicite. Analiza comparată a fenomenului de consum licit şi consum ilicit de droguri
 • 1.4. Caracteristicile, evoluţia şi tendinţele manifestate de traficul ilicit şi abuzul de droguri pe plan intern şi internaţional
 • 1.5. Necesitatea prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri
 • 1.6. Tratamentul juridic al stupefiantelor şi al substanţelor psihotrope în lumina convenţiilor internaţionale, în legislaţia ţărilor Uniunii Europene şi a altor state

CAPITOLUL II. Tratamentul juridico-penal al infracţiunilor privind drogurile în Republica Moldova
 • 2.1. Argumente pentru o politică penală de luptă împotriva substanţelor narcotice, psihotrope şi a precursorilor
 • 2.2. Tratamentul juridico-penal al infracţiunilor privind:
 • 2.2.1. Circulaţia ilegală a substanţelor narcotice, psihotrope sau a precursorilor
 • 2.2.2. Prescrierea ilegală a preparatelor narcotice sau psihotrope
 • 2.2.3. Organizarea ori întreţinerea speluncilor pentru consumul substanţelor narcotice sau psihotrope
 • 2.2.4. Atragerea minorilor la consumul ilegal de droguri, medicamente şi alte substanţe cu efect narcotizant
 • 2.2.5. Contrabanda (trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice şi psihotrope)

CAPITOLUL III. Tratamentul juridico-penal al infracţiunilor cuprinse în legea nr.143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi legea nr. 300/2002 privind regimul precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor în România
 • 3.1. Caracterizarea politicii penale de luptă împotriva drogurilor
 • 3.2. Tratamentul juridic al infracţiunilor privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
 • 3.3. Tratamentul juridic privind operaţiile ilicite cu precursori
 • 3.4. Analiza aspectelor specifice faptelor privind circulaţia şi consumul ilicit de droguri pentru folos propriu