Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2005 / iunie /

Democratizarea Republicii Moldova în contextul proceselor de globalizare


Autor: Radu Gorincioi
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Victor Saca
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-23.00.01-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 iunie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 septembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Cuvinte Cheie

actori transnaţionali, regionali şi globali, anomie social-politică, bună guvernare, capital social, al treilea val democratic, consolidare democratică, (de-)democratizare, democratizarea democraţiei, democratizare globală, democraţie electorală, democraţie de fasadă, dezvoltare, efectul difuziunii, factorul intern şi extern, hegemon regional, globalizare, guvernare globală, modelul globalocalismului, modernizare, ordine social-politică, pseudodemocraţii, redemocratizare, reforma, state-eşuate, teoria valurilor, transformări democratice, tranziţie democratică, tranziţie la economia de piaţa, zeitgeist

Adnotare

Influenţa globalizării asupra proceselor de democratizare din Republica Moldova a fost studiată în lucrarea de faţă prin prisma impactului actorilor globali, transnaţionali şi regionali asupra proceselor interne şi al eforturilor depuse pe plan intern şi extern în consolidarea naţional-statală, afirmarea externă şi integrarea Republicii Moldova în comunitatea mondială. În cadrul acestui studiu am cercetat mai ales impactul globalizării asupra dezvoltării proceselor şi instituţiilor democratice.

În primul capitol este realizată o analiză teoretico-metodologică a democratizării şi a influenţei globalizării la etapa contemporană. Pornind de la premiza că avansarea statelor pe calea democraţiei a devenit un criteriu de bază al integrării lor în sistemul internaţional contemporan, în ultimele decenii, democratizarea a fost examinată ca un fenomen global, obiectiv, contradictoriu şi nelinear, ce domină agenda politicii internaţionale, alături de alte probleme globale.

Apariţia a numeroase concepţii în interpretarea, acceptarea sau respingerea proceselor de democratizare, ca şi a globalizării, în diferite state ale lumii sînt legate de coexistenţa contradictorie a unor factori multipli: specificul naţional, subdezvoltarea, creşterea inegalităţii sociale şi a influenţei internaţionale, condiţiile de afirmare externă, contextul geopolitic regional şi global, etc.

În cel de-al doilea capitol au fost studiaţi unii indicatori calitativ-valorici, precum: gradul de dezvoltare a societăţii civile, încrederea socială, distribuţia bunurilor ş.a. ca măsurariu al capitalului social, fapt ce ne-a permis să determinăm nivelul participării politice reduse a cetăţenilor drept o consecinţă a incapacităţii statului de a combate flagelele social-economice majore ale societăţii în condiţiile democratizării şi a presiunilor globalizării asupra Republicii Moldova.

În ultimul capitol a fost cercetată la nivel practic modul de interacţiune a factorilor interni şi externi în procesul de democratizare a Republicii Moldova. Între aceştia, rolul factorului global are o influenţă considerabilă asupra tranziţiei democratice, atît pozitivă, cît şi negativă, în cazul cînd unii actori internaţionali şi hegemoni regionali au interese opuse. În acest sens, rolul celui de-al treilea val al democratizării, perceput ca un zeitgeist global al epocii contemporane, a fost analizat prin prisma efectului de difuziune al valorilor europene în Estul şi Sud-Estul Europei şi în contrapunere cu impactul factorului rusesc asupra stabilităţii şi democratizării Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I: Democratizarea şi globalizarea: abordări teoretico - metodologice
  • 1. Concepte, teorii şi modele ale democratizării
  • 2. Semnificaţii ale globalizării: conexiuni cu democratizarea

CAPITOLUL II: Impactul factorilor interni asupra evoluţiei democratice a Republicii Moldova în condiţiile globalizării
  • 1. Importanţa capitalului social în stabilirea noii ordini democratice
  • 2. Participarea social-politică ca factor al democratizării

CAPITOLUL III: Rolul factorilor externi în procesul de democratizare a Republicii Moldova
  • 1. Afirmarea politică externă în condiţiile democratizării
  • 2. Impactul globalizării asupra transformărilor democratice