Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategia managementului resurselor umane în administraţia publică


Autor: Svetlana Cojocaru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2005
Conducător ştiinţific: Tatiana Manole
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 noiembrie 2005 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 decembrie 2005

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în română

Cuvinte Cheie

management, management public, managementul resurselor umane, ştiinţa administraţiei, administraţie publică, autoritate publică, strategie, planificare strategică, resurse umane, capital uman, funcţionar public, performanţă profesională, competenţă. profesională

Adnotare

Implementarea unui management eficient în sistemul administraţiei publice capătă valenţe majore, deoarece aceasta va duce la profesionalizarea activităţilor desfăşurate în autorităţile administraţiei publice, la schimbarea valorilor şi a modului de acţiune a personalului public, la dezvoltarea unei concepţii manageriale caracteristice administraţiilor publice moderne. În acest context în lucrare s-a efectuat o analiză amplă, în mod integru, a managementului resurselor umane în administraţia publică din Republica Moldova, în rezultatul căruia au fost evidenţiate problemele şi făcute propuneri concrete, argumentate privind implementarea şi dezvoltarea acestuia în serviciul public.

În baza cercetării managementului public şi a managementului resurselor umane în ţările cu o administraţie publică modernă: Germania, Franţa, Olanda, Finlanda, Suedia etc., precum şi în România, Ucraina şi alte state ex-sovietice, în prezenta teză au fost formulate direcţiile principale de îmbunătăţire şi perfecţionare a managementului resurselor umane actual din Republica Moldova. Astfel, în lucrare sunt dezvăluite aspecte metodologice şi elementele specifice ale managementului resurselor umane în administraţia publică; sunt cercetate teoriile şi strategiile managementului public şi ale managementului resurselor umane; sunt analizate particularităţile managementului resurselor umane în serviciul public din Republica Moldova; este analizat, în baza cercetărilor sociologice şi a opiniilor diverselor categorii de respondenţi, aspectul socio-managerial al funcţionarului public şi impactul acestuia asupra funcţionalităţii sistemului administraţiei publice din Republica Moldova; este analizată baza legislativ-normativă ce reglementează gestiunea resurselor umane în autorităţile administraţiei publice, determinînd nivelul corespunderii acesteia cu necesităţile implementării şi dezvoltării unui management al resurselor umane eficient şi sunt elaborate un set de recomandări privind perfecţionarea acesteia.

Studiul conceptelor teoretice şi practice ale managementului resurselor umane în administraţia publică a dat posibilitate autorului de a elabora strategia managementului resurselor umane în administraţia publică din Republica Moldova, implementarea căreia va contribui la formarea unor funcţionari publici profesionişti şi la consolidarea unui management a resurselor umane în serviciul public ce va corespunde exigenţelor procesului de integrare europeană.

Cuprins


CAPITOLUL I. Specificul managementului resurselor umane în administraţia publică
  • Concepţia managerială în administraţia publică
  • Resursele umane – factor important al creşterii eficienţii activităţii administrative
  • Sisteme de gestiune a resurselor umane în administraţia publică

CAPITOLUL II. Politica resurselor umane în administraţia publică
  • Concepţia politicii resurselor umane în administraţia publică
  • Algoritmul ştiinţific al componentelor politicii resurselor umane
  • Aspectul socio-managerial al funcţionarului public şi impactul acestuia asupra politicii resurselor umane în administraţia publică

CAPITOLUL III. Planificarea strategică a managementului resurselor umane în administraţia publică din Republica Moldova
  • Aspecte metodologice ale strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică.
  • Direcţii de implementare a strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică
  • Mecanisme de implementare şi monitorizare a strategiei managementului resurselor umane în administraţia publică