Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Implementarea sistemului de management al calităţii – baza promovării exporturilor producţiei vinicole


Autor: Iuliu Ţurcan
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Ilie Blaj
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 ianuarie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:663.2

Adobe PDF document 2.06 Mb / în română
166 pagini


Cuvinte Cheie

calitate, Sistem de Management al Calităţii, export, corelaţia calitate/preţ, producţie vinicolă, imagine, piaţă de desfacere, viticultură, industrie vinicolă, implementare, proces, procedură, standard, promovare, certificare

Adnotare

Prezenta teză are ca scop cercetarea problemelor privind creşterea exporturilor producţiei vinicole prin implementarea Sistemului de Management al Calităţii. În acest scop în lucrare s-a examinat baza ştiinţifico-teoretică a managementului calităţii şi a metodelor de certificare a producţiei.

În lucrare a fost examinată evoluţia exportului producţiei vinicole a Republicii Moldova şi principalele pieţe de desfacere. În teză a fost estimată calitatea producţiei vinicole şi direcţiile de comercializare a producţiei în baza unor întreprinderi vinicole autohtone.

Investigaţiile efectuate au demonstrat că calitatea producţiei vinicole depinde în cea mai mare măsură de calitatea materiei prime utilizate. În aşa mod, în lucrare s-a examinat evoluţia viticulturii în Republica Moldova sub aspectul stării plantaţiilor viticole şi al calităţii strugurilor recoltaţi.

În conformitate cu scopurile stabilite, în lucrare au fost examinate etapele elaborării, implementării şi certificării Sistemului de Management la Calităţii, fiind înaintate unele propuneri de îmbunătăţire a acestora. Se argumentează managementul prin procese şi sunt elaborate schemele proceselor necesare pentru implementarea Sistemului de Management al Calităţii în cadrul întreprinderilor vinicole. Sunt selectaţi indicatorii optimi de măsurare şi monitorizare a proceselor în Sistemul de Management al Calităţii. Se propune şi se argumentează mecanismul de creare a Sistemului de Management al Calităţii integrat. A fost elaborată metodologia de evaluare a eficienţei economice integrale a implementării Sistemului de Management al Calităţii.

În scopul creşterii exporturilor producţiei vinicole în lucrare se argumentează necesitatea utilizării operaţiunilor de factoring, fiind propuse modele optime de factoring specifice diferitor grupe de întreprinderi vinicole. Sunt propuse diverse instrumente pentru favorizarea creşterii exportului producţiei vinicole care se află într-o strânsă legătură cu Sistemul de Management al Calităţii, precum ar fi: un mecanism de efectuare a controlului riguros al producţiei vinicole la export pentru întreprinderile ce nu posedă Sistem de Management al Calităţii; promovarea imaginii, mărcilor şi brand-urilor întreprinderii; participarea la concursuri internaţionale ca modalitate de bază pentru crearea imaginii producţiei vinicole a Republicii Moldova la nivel internaţional; producerea vinurilor cu denumire de origine ca instrument pentru promovarea exporturilor producţiei vinicole pe segmentul de elită a pieţelor.

Recomandările, expuse în prezenta lucrare, se utilizează cu succes la unele întreprinderi vinicole din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Principiile teoretice ale managementului calităţii în activitatea de export
 • 1.1. Esenţa, conţinutul şi importanţa promovării managementului calităţii
 • 1.2. Principiile de elaborare a Sistemului de Management al Calităţii (SMC) în baza prevederilor standardului ISO 9001
 • 1.3. Certificarea producţiei – un instrument necesar pentru promovarea exporturilor

CAPITOLUL II. Problemele asigurării calităţii producţiei vinicole în activitatea de export
 • 2.1 Evoluţia exporturilor producţiei vinicole
 • 2.2 Geografia exporturilor producţiei vinicole
 • 2.3 Promovarea calităţii în întreprinderile vinicole din Republica Moldova şi direcţiile de comercializare a producţiei
 • 2.3.1 Evoluţia întreprinderilor vinicole şi clasificarea lor prin prisma formării calităţii producţiei
 • 2.3.2 Privatizarea în sectorul viti-vinicol şi impactul ei asupra calităţii producţiei vinicole
 • 2.3.3 Estimarea calităţii producţiei şi structurii pieţei de desfacere a unor întreprinderi vinicole din Republica Moldova.
 • 2.4 Calitatea materiei prime – pilonul de bază în asigurarea calităţii producţiei vinicole

CAPITOLUL III. Direcţiile prioritare de creştere a exportului producţiei vinicole în baza implementării sistemului de management al calităţii
 • 3.1 Argumentarea etapelor elaborării, implementării şi certificării Sistemului de Management al Calităţii
 • 3.2 Abordarea procesuală a întreprinderilor vinicole – un element important al Sistemului de Management al Calităţii
 • 3.2.1 Implementarea managementului prin procese – fundamentul îmbunătăţirii continue
 • 3.2.2 Crearea unui Sistem de Management al Calităţii integrat – bază pentru asigurarea calităţii în sectorul viti-vinicol
 • 3.3 Eficienţa economică a implementării Sistemului de Management al Calităţii
 • 3.4 Factoring-ul – un reper al succesului pentru exportatorii producţiei vinicole a Republicii Moldova
 • 3.5 Favorizarea sporirii exportului producţiei vinicole în baza unor instrumente eficiente
 • 3.5.1 Controlul riguros al producţiei vinicole la export – pasul important pentru eliminarea producţiei necalitative
 • 3.5.2 Promovarea imaginii întreprinderii, mărcilor şi brand-urilor sale – un instrument eficient al creşterii exporturilor
 • 3.5.3 Participarea la concursuri internaţionale ca modalitate de bază pentru crearea imaginii producţiei vinicole a Republicii Moldova la nivel internaţional
 • 3.5.4 Vinuri cu denumire de origine – ca instrument pentru promovarea exporturilor producţiei vinicole pe segmentul de elită a pieţelor