Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Teoria şi practica sporirii eficienţei economice a potenţialului productiv viti-vinicol


Autor: Leonid Babii
Gradul:doctor habilitat în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Consultant ştiinţific: Petru Ţurcanu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 338.43:634.8:663.2.(478)(043.2)

Adobe PDF document 1.66 Mb / în română
254 pagini


Cuvinte Cheie

model, tratare sistemică, risc, segment tehnologic, struguri, materie primă, vin, vin-produs finit, comercializare, calitate, preţ, dependenţă, publicitate, export, profit, cheltuieli, management, strategie, eficienţă, eficienţă economică, sporirea eficienţei, viticultură, vinificaţie, complex viti-vinicol, promovare, implementare, dezvoltare

Adnotare

Teza este consacrată anumitor aspecte teoretice, metodologice şi practice relevante pentru sporirea eficienţei potenţialului productiv viti-vinicol a CAI al Republicii Moldova.

În acest scop, în baza cercetărilor, analizei şi istoriei problemei, sunt elaborate metode şi modalităţi de funcţionare a sectorului; cercetează aspectul teoretic şi cel practic al riscurilor în ramură; elaborează un sistemul de modele economico-matematice interconectate, care permit obţinerea unor concluzii importante în vederea dezvoltării dinamice a ramurii; precizează sistemul indicatorilor de estimare a eficienţei economice a viticulturii şi vinificaţiei şi pentru un şir de indicatori economici; propune interpretări economice ale dinamicii acestora. Înterpretările în cauză pot fi utilizate în teoria economică.

Procesele economice ale ramurii viti-vinicole sunt prezentate în limbajul simbolurilor şi graficelor, metodă ce contribuie la studierea mai bună, la analiza şi determinarea dependenţei dintre diferiţi indicatori economici.

În baza abordării sistemice, modelelor cibernetice, economico-matematice, în teză este cercetat, în mod grafic şi matematic, ciclul activităţii economice a lanţului tehnologic, aceasta servind drept bază pentru elaborarea unei strategii economice de stabilizare a funcţionării în perspectivă a ramurii.

Un loc semnificativ îl ocupă aici problemele ce ţin de elaborarea noilor abordări ale metodicii repartizării profitului între parteneri de producere, stabilirii interconexiunii între calitatea mărfii, consum şi preţ, calculării prevăzute a consumului producţiei de vinificaţie, modelului structurii şi amplasării uzinelor de vinificaţie primară, determinării condiţiilor analitice şi atingerii potenţialului maxim al ramurii, abordări fundamentale pentru adoptarea unor soluţii manageriale corecte.

În teză este prezentată analiza metodologiei de determinare a eficienţei economice în ramură, sunt propuse metodele de repartizare justă a profitului între cele trei segmente: viticultură – vinificaţie – comerţ. Cercetările efectuate i-au permis autorului să formuleze o strategie a sporirii eficienţei economice a ramurii, să propună metode de dezvoltare în dinamică a ramurii viti-vinicole.

Procesele economice ale ramurii viti-vinicole sunt examinate în mod sistemic, cu o utilizare largă a matematicii, făcând cercetarea complexă şi generalizată. Abordările metodice şi recomandările practice elaborate prezintă un interes nu doar pentru ramura viti-vinicolă, ci şi pentru alte ramuri ale CAI.

Cuprins


CAPITOLUL I. Evoluţia ramurii viti-vinicole
 • 1.1 Retrospective, tendinţe, orientări în ramura viti-vinicolă
 • 1.2 Ramura viti-vinicolă în Republica Moldova

CAPITOLUL II. Baze teoretice ale eficienţei ramurii viti-vinicole
 • 2.1 Esenţa eficienţei producerii сa categorie economică
 • 2.2 Sistemul de indicatori şi criteriile de apreciere a eficienţei economice în ramura viti-vinicolă
 • 2.3 Aspectul teoretic al riscului în ramura viti-vinicolă

CAPITOLUL III. Creşterea eficienţei economice a ramurii viti-vinicole în condiţiile economiei de piaţă
 • 3.1 Evaluarea eficienţei economice în ramura viti-vinicolă: aspect metodologic
 • 3.2 Eficienţa economică şi practica evaluării producerii viti-vinicole
 • 3.3 Eficienţa comparativă a variantelor de investiţii în ramură
 • 3.4 Accente strategice de creştere a eficienţei producerii viti-vinicole

CAPITOLUL IV. Cererea – factor important al creşterii eficienţei producţiei
 • 4.1 Aspectul managementului calităţii produselor vinicole
 • 4.2 Evoluţia interdependenţei dintre consumul produselor vinicole calitative şi preţ
 • 4.3 Prognoza consumului produselor vinicole: aspect metodologic
 • 4.4 Eficienţa publicităţii produselor vinicole

CAPITOLUL V. Tratarea sistemică a problemelor ramurii viti-vinicole
 • 5.1 Metodologia determinării eficienţei economice în ramura viti-vinicolă
 • 5.2 Perfecţionarea relaţiilor economice în cele trei segmente ale ramurii viti-vinicole
 • 5.3 Modelarea fluxului tangibil viti-vinicol
 • 5.4 Modelul dinamic privind dezvoltarea ramurii viti-vinicole
 • 5.5 Determinarea condiţiilor analitice de funcţionare stabilă a ramurii