Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza factorială a valorii de piaţă a imobilului locativ tipizat


Autor: Ion Albu
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Nicolae Ţurcanu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 14 aprilie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 iunie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.37 Mb / în română

Teza

CZU 332.6+330.131

Adobe PDF document 1.00 Mb / în română
129 pagini


Cuvinte Cheie

algoritm, bun imobil, evaluare, imobil locativ, metode de evaluare, metode econometrice, metode statistice, model economic, piaţa imobiliară, piaţa imobilului locativ, preţ, proces de evaluare, proprietate, proprietate imobiliară, tranzacţie imobiliară, uzură, valoare de piaţă, vânzare comparabilă

Adnotare

Procesul de tranziţie la economia de piaţă a predeterminat formarea şi dezvoltarea pieţei imobiliare. În majoritatea sa obiect al afacerilor imobiliare a devenit imobilul locativ, iar principala problemă apărută – evaluarea acestuia. La momentul actual, anume pe piaţa imobilului locativ s-au format condiţii pentru implementarea valorii de piaţă, care reprezintă catalizatorul dezvoltării imobiliare.

Obiectivul lucrării constă în studiul factorilor şi determinarea influenţei lor asupra valorii de piaţă a imobilului locativ tipizat. În corespundere cu scopul propus au fost formulate şi soluţionate următoarele sarcini: tratarea ştiinţifică a valorii de piaţă a imobilului în baza sintezei bibliografice; analiza principiilor de evaluare acceptate în practica europeană şi mondială; identificarea şi clasificarea factorilor de influenţă asupra valorii de piaţă; determinarea şi ajustarea modelelor economice, a metodelor statistice şi econometrice de evaluare a imobilului locativ în scopul elaborării unui model de evaluare automatizat şi adecvat condiţiilor actuale ale pieţei imobiliare din mun. Chişinău; formarea bazei de date proprii; analiza microeconomică a preţurilor imobilul locativ tipizat şi dimensionarea mărimii factorilor ce influenţează valoarea de piaţă; verificarea şi adaptarea modelului la condiţiile dinamice ale pieţei.

Structural teza cuprinde trei capitole: în primul capitol se examinează aspectele metodologice ale evaluării bunurilor imobile, aspectele teoretice şi practice ale evaluării, se studiază problema evaluării imobilului locativ tipizat în mun. Chişinău propunându-se prognoza preţurilor de piaţă pentru garsoniere pentru anul 2005. În al doilea capitol se determină şi se clasifică factorii ce influenţează valoarea de piaţă, se propun metodele statistice, care pot fi aplicate pentru determinarea influenţei anumitor factori asupra valorii de piaţă, se analizează modelele economice aplicate în procesul evaluării individuale şi în masă a imobilului. În al treilea capitol se selectează factorii ce au la momentul actual o influenţă majoră asupra valorii de piaţă a imobilului locativ tipizat din mun. Chişinău, se determină valoarea acestei influenţe şi se propune algoritmul (modelul) evaluării imobilului locativ tipizat din mun. Chişinău.

Cuprins


CAPITOLUL I. Aspecte metodologice ale evaluării bunurilor imobile
  • 1.1. Principiile şi noţiunile conceptuale ale evaluării
  • 1.2. Evoluţia metodelor de evaluare în Republica Moldova
  • 1.3. Caracteristica pieţei imobilului locativ

CAPITOLUL II. Elemente de econometrie aplicate la determinarea mărimii influenţei actorilor asupra valorii de piaţă a imobilului locativ
  • 2.1. Clasificarea şi caracteristica factorilor ce influenţează valoarea de piaţă
  • 2.2. Metode statistice aplicate pentru determinarea influenţei factorilor principali asupra valorii de piaţă
  • 2.3. Modele economice aplicate pentru determinarea valorii de piaţă

CAPITOLUL III. Determinarea influenţei principalilor factori asupra valorii de piaţă a imobilului locativ tipizat
  • 3.1. Selectarea factorilor cu o influenţă maximă asupra valorii de piaţă a imobilului locativ
  • 3.2. Determinarea mărimii factorilor cu o influenţă maximă asupra valorii de piaţă a imobilului locativ
  • 3.3. Evaluarea valorii de piaţă a imobilului locativ