Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / martie /

Gestiunea riscului valutar în sistemul bancar al Republicii Moldova


Autor: Natalia Ştefîrţă
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Victor Ciobanu
doctor
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 martie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 27 aprilie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Teza

CZU 336.748:339.743(043.2)

Adobe PDF document 0.75 Mb / în română
129 pagini


Cuvinte Cheie

planificarea secţiilor valutare, organizarea secţiilor valutare, monitorizarea secţiilor valutare, controlul riscului valutar, finanţarea riscului valutar, obligaţiile managementului riscului valutar, performanţa riscului valutar, riscului valutar, curs valutar, analiza corelativă, analiza regresivă, prognozarea tehnică, politica monetară, politica fiscală, poziţia valutară, portofoliul valutar,gestiunea riscului valutar

Adnotare

Evoluţia managementului riscului valutar este influenţat de o multitudine de factori, dintre care pot fi menţionaţi: nivelul inflaţiei, influenţele mediului asupra activităţii bancare; punctele slabe sau limitele funcţiilor de control, prognozare, planificare, organizare, coordonare, care implică o cercetare continuă pentru găsirea de noi tehnologii, informaţii şi remedii.

În prezenta teză, autorul a efectuat analiza deciziilor economice în cazul unui viitor incert. În activitatea financiar-monetară internaţională incertitudinea este cauzată de natura şi consecinţele sistemului ratelor fluctuante cu ajutorul funcţiilor de management. Pentru a înlătura sau cel puţin a micşora efectele negative ale riscului valutar e nevoie de cunoaşterea mecanismului stabilirii cursului valutar al leului moldovenesc sub influenţa factorilor economici, monetari, financiari, sociali şi politici. Sensibilitatea economiei la modificarea dimensiunilor valorice ale etaloanelor monetare pune în faţa autorităţilor monetare centrale problema gestiunii riscului valutar. Principalele probleme de abordare cuprinde forma administrării potenţialului valutar şi evaluarea riscului valutar pentru instituţia bancar naţională în Republica Moldova, planificarea şi organizarea eficientă a direcţiei valutare din cadrul instituţiei bancar naţionale, eficientizarea sistemului informaţional şi comunicaţional care fiind factorul de succes în managementul riscului valutar, controlul şi finanţarea riscului valutar.

La baza planificării şi organizării secţiei valutare din cadrul instituţiei bancar naţionale a Republicii Moldova fiind strategia bancară, însă funcţia de control şi finanţare fiind caracterizată prin performanţa bancară, normele prudenţiale care reglementează structurile bilanţiere, statutând anumite raporturi în cadrul gestiunii riscului valutar .

În lucrare, au fost supuse analizei aspectele similare, fundamentate teoretic şi practic şi a propunerilor de optimizare, în legătură cu corelarea deciziilor de management a riscului valutar la nivel mezoeconomic cât şi macroeconomic în cadrul instituţiei bancar naţionale.

În această teză, se pune accentul şi pe posibilităţile de perfecţionare a gestiunii riscului valutar în Republica Moldova la nivel mezoeconomic se face o analiză practică în baza unor date de la banca comercială „X”. Pentru o bancă e importantă elaborarea unei strategii de gestiune a riscurilor. Aceasta include un şir de probleme de la monitoringul, performanţele până la evaluarea dimensiunii lui.

Materialele lucrării pot fi destinate studenţilor, personalului din bănci, dar şi celor interesaţi în descifrarea acestui domeniu puternic mediatizat al economiei Republicii Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele metodologice referitor la gestionarea riscului valutar
  • 1.1.Fundamentarea bazelor teoretice ale incertitudinii riscului prin prisma conceptelor şi teoriilor de management
  • 1.2.Funcţiile managementului riscului valutar

CAPITOLUL II. Eficientizarea managementului în cadrul instituţiei bancare din Republica Moldova - garant al minimizării riscului valutar
  • 2.1.Administrarea potenţialului valutar şi evaluarea riscului valutar pentru instituţia bancară
  • 2.2.Planificarea şi organizarea eficientă a direcţiei valutare din cadrul instituţiei bancare a Republicii Moldova
  • 2.3.Eficientizarea sistemului informaţional şi comunicaţional - factori de succes în managementul riscului valutar
  • 2.4. Controlul şi finanţarea riscului valutar în cadrul instituţiei bancare

CAPITOLUL III. Direcţii de administrare şi gestionare a riscului valutar în sistemul bancar al Republicii Moldova
  • 3.1.Politici de management a riscului valutar în cadrul instituţiei bancare
  • 3.2.Corectarea deciziilor de management a riscului valutar la nivel macroeconomic şi mezoeconomic
  • 3.3.Propuneri de optimizare a gestiunii riscului valutar în cadrul instituţiei bancar naţionale