Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / iunie /

Locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice şi în asigurarea echilibrului în societate


Autor: Silvia Goriuc
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Andrei Smochină
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 23 iunie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Teza

CZU 342(478)(043.2)

Adobe PDF document 0.68 Mb / în română
120 pagini

Cuvinte Cheie

constituţie, regim constituţional, sistemul autorităţilor publice, mandat preşedinţial, separaţia puterilor, şef de stat, funcţii preşedinţiale, atribuţii constituţionale, autoritate politică; raporturi de autoritate

Adnotare

Această investigaţie ştiinţifică, detaliază problemele ce ţin de instituţia Preşedintelui Republicii Moldova: statutul mandatului preşedinţial, locul şi rolul Preşedintelui Republicii în sistemul autorităţilor publice, rolul lui de garant şi mediator. Luînd în consideraţie importanţa instituţiei preşedinţiale în Republica Moldova, prin prisma funcţiilor pe care le realizează şi atribuţiilor de care dispune Preşedintele Republicii, actualitatea cercetării se clasează printre acele direcţii ştiinţifice a căror cercetare merită o atenţie primordială, necesitând o investigaţie aprofundată.

Referindu-ne la gradul de studiere a mai multor aspecte legate de instituţia preşedinţială în Republica Moldova, este de menţionat că problematica dată şi-a găsit reflectare într-un şir de studii de specialitate. Insă se constată insuficienţa de soluţii practice care ar determina clar locul şi rolul Preşedintelui Republicii Moldova în sistemul autorităţilor publice.

Analizând instituţia preşedinţiei în Republica Moldova, am relevat că studierea rolului Preşedintelui Republicii în sistemul autorităţilor publice şi raporturile cu puterile legislativă, executivă şi judecătorească este importantă atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic.

Obiectivul propus este atins prin formularea unor concluzii în plan doctrinar-teoretic şi recomandări în plan normativ-legislativ cu referire la instituţia preşedinţială în Republica Moldova.

Lucrarea aduce o contribuţie la reflectarea locului şi rolului Preşedintelui Republicii în sistemul autorităţilor publice, rolul lui de mediator în scopul asigurării echilibrului puterilor.

Lucrarea posedă o construcţie conceptuală de studiu monografic, înglobând şi îmbinând aspecte teoretice şi istorice ale instituţiei preşedinţiale.

Considerăm că studiul efectuat va fi util atît în procesul ştiinţifico-didactic, precum şi pentru lucrătorii practici.

Cuprins


CAPITOLUL I. Statutul şi rolul instituţiei preşedinţiale în sistemul constituţional al Republicii Moldova
 • 1. Consideraţiuni generale cu privire la instituţia şefului de stat
 • 2. Instituirea şi evoluţia instituţiei preşedinţiale în Republica Moldova
 • 3. Mandatului Preşedintelui Republicii Moldova

CAPITOLUL II. Funcţiile Preşedintelui Republicii Moldova
 • 1. Natura juridică a funcţiilor Preşedintelui Republicii Moldova
 • 2. Funcţiile Preşedintelui Republicii Moldova cu titlu principal
 • 2.1 Funcţia reprezentativă
 • 2.2 Funcţia de garant
 • 3. Funcţiile Preşedintelui Republicii Moldova cu titlu secundar
 • 3.1 Rolul instituţiei prezidenţiale în asigurarea echilibrului puterilor în stat în cadrul diferitor regimuri constituţionale
 • 3.2. Preşedintele Republicii Moldova – mediator între organele puterii de stat

CAPITOLUL III. Atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova în raporturile sale cu instituţiile statale
 • 1. Reglementarea constituţională a raporturilor dintre Preşedintele Republicii Moldova şi Parlament
 • 2. Instituţia prezidenţială şi sistemul organelor executive a Republicii Moldova
 • 3.Prerogativele Preşedintelui Republicii Moldova în raporturile sale cu autoritatea judecătorească
 • 4. Actele Preşedintelui Republicii Moldova