Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Efectul interacțiunilor între lanțurile moleculare asupra proprietăților termoelectrice ale cristalelor nanostructurate de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2


Autor: Sanduleac Ionel
Gradul:doctor în ştiinţe fizico-matematice
Specialitatea: 01.04.02 - Fizică teoretică şi matematică
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Anatolie Casian
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document1.43 Mb / în română

Teza

CZU 537.32/ 539.21

Adobe PDF document 3.32 Mb / în română
123 pagini


Cuvinte Cheie

termoelectricitate, cristale organice cvasiunidimensionale, tetrathiotetracene-iodide, tetrathiotetracene-tetracyanoquinodimethane, lanțuri moleculare, conductivitate electrică, coeficientul Seebeck, conductivitate termică, parametrul termoelectric de calitate.

Adnotare

Structura tezei: Teza a fost perfectată la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău, 2016, este scrisă în limba română și constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări, 194 titluri bibliografice, 123 pagini de text de bază, 38 figuri, o tabelă. Rezultatele prezentate în teză sunt publicate în 23 de lucrări științifice.

Domeniul de studiu: proprietățile termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale.

Scopul tezei: modelarea și analiza proprietăților termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 și determinarea parametrilor optimali pentru obținerea eficienței termoelectrice maxime.

Obiectivele: elaborarea unui model fizic mai complet pentru cercetarea fenomenelor de transport; deducerea ecuației cinetice de tip Boltzmann și modelarea numerică a proprietăților termoelectrice ale cristalului; elaborarea de recomandări pentru realizarea experimentală.

Noutatea și originalitatea științifică: a fost elaborat modelul fizic tridimensional nou pentru descrierea proceselor cinetice care decurg în cristalele organice cvasiunidimensionale de tipul TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 pe direcția lanțurilor moleculare; a fost propusă o metodă originală pentru calculul timpului de relaxare a purtătorilor de sarcină și a coeficienților termoelectrici.

Problema științifică soluționată constă în descrierea mai exactă a proprietăților termoelectrice și modelarea numerică a coeficienților termoelectrici în cristalele organice cvasiunidimensionale de tipul TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 utilizînd modelul fizic nou tridimensional;

Semnificația teoretică și aplicativă: În lucrare este prezentat modelul fizic complet pentru investigarea proprietăților termoelectrice ale cristalelor organice cvasiunidimensionale. Este prezentată o modalitate originală de obținere a ecuației cinetice de tip Boltzmann prin utilizarea funcțiilor Green retardate. A fost realizată modelarea numerică a coeficienților termoelectrici pentru fiecare cristal în parte și pentru cuplul termoelectric în regim de generare a energiei electrice sau în regim de răcire. Sunt înaintate anumite recomandări pentru optimizarea parametrilor și îmbunătățirea proprietăților termoelectrice ale cristalelor prin dopaj suplimentar cu impurități donoare sau acceptoare și prin purificarea ulterioară. Rezultatele obținute sunt implementate în cadrul proiectului internațional FP7 Nr. 308768.

Cuprins


1. MATERIALE TERMOELECTRICE: STAREA ACTUALĂ ȘI PERSPECTIVE
 • 1.1. Etape în dezvoltarea materialelor termoelectrice
 • 1.2. Materiale termoelectrice anorganice
 • 1.3. Materiale termoelectrice organice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL FIZIC AL CRISTALULUI ORGANIC CVASIUNIDIMENSIONAL CU CONDUCTIVITATE ELECTRICĂ RIDICATĂ
 • 2.1. Particularitățile de structură ale cristalelor organice Q1D
 • 2.2. Modelul fizic al cristalului organic cvasiunidimensional
 • 2.3. Interacțiunea purtătorilor de sarcină cu impuritățile
 • 2.4. Fenomene de transport. Ecuațiile pentru coeficienții cinetici
 • 2.5. Conductivitatea electrică transversală
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. CRISTALUL ORGANIC CVASIUNIDIMENSIONAL DE TETRATHIOTETRACENE-IODIDE (TTT2I3)
 • 3.1. Particularități de structură și modelul fizic al cristalului de TTT2I3
 • 3.2. Analiza rezultatelor modelării numerice. Coeficienții termoelectrici
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. PROPRIETĂȚILE TERMOELECTRICE ALE CRISTALELOR ORGANICE CVASIUNIDIMENSIONALE DE TTT(TCNQ)2 DE TIP n
 • 4.1. Parametrii structurali și modelul fizic al cristalului de TTT(TCNQ)2
 • 4.2. Analiza rezultatelor modelării numerice. Timpul de relaxare și parametrii termoelectrici
 • 4.3. Perspective de aplicări în practică
 • 4.3.1. Cuplul p – n din cristale organice de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 în regim de generare a energiei electrice
 • 4.3.2. Cuplul p – n din cristale organice de TTT2I3 și TTT(TCNQ)2 în regim de refrigerare termoelectrică
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI