Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specificul dezvoltării economiei în Republica Moldova


Autor: Robu Tudor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2016
Conducător ştiinţific: Gheorghe Rusu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 octombrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 15 noiembrie 2016

Autoreferat

Adobe PDF document2.27 Mb / în română

Teza

CZU 315.531632053

Adobe PDF document 1.61 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

teoria economică, creștere economică, tendinţe şi specificul dezvoltării durabile, echilibre şi dezechilibre social-economice, implementare, prognozare

Adnotare

Structura tezei: Teza conține următoarele compartimente. Intoducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 108 titluri, 10 anexe, 170 pagini de text de bază, 13 figuri, 24 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Teoria economică și implementarea politicilor economice în Republica Moldova bazate pe principiile și legitățile economice.

Scopul și obiectivele lucrării: Analiza evoluţiei de dezvoltare economică în contextul teoriilor economice moderne, elaborarea şi formularea politicilor economice adecvate acestor teorii pentru dezvoltarea echilibrată a economiei naționale.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: este constituită prin elaborarea sistemului de creștere economică echilibrată luînd în considerație un set de factori endogeni și exogeni după cum urmează. Procesul de dezvoltare economică în condiţiile globalizării şi integrării europene, extinderea crizei economice și financiare regionale și globale, politicile de echilibru economic, dezvoltare durabila.

Semnificaţia teoretică și valoatea aplicativă: În teză se propune metodologia analizei ştiinţifice multilaterale a dezvoltării eficiente a procesului economic autohton,care poate fi pusă la baza elaborării unor programe, strategii, principii de organizare şi promovare eficientă a politicii economice a R. Moldova cât interne, atât şi celei externe.

Problema ştiinţifică soluţionată: constă în determinarea avantajelor formării şi funcţionării noilor relaţii economice de tip european în procesul implementării strategiei de dezvoltare economică autohtonă şi determinarea efectului economic condiţionat de implementarea direcţiilor de promovare a noului sistem de dezvoltare economică. Implementarea rezultatelor ştiinţifice ale lucrării au fost aprobate în cadrul proiectelor ştiinţifice și practice, fiind publicate în 7 lucrări ştiinţifice şi 5 lucrări în reviste ştiinţifice de specialitate.

Cuprins


1 ABORDĂRILE METODOLOGICE REFERITOR LA CREȘTEREA ECONOMICĂ REFLECTATE ÎN TEORIILE ECONOMICE MODERNE
 • 1.1 Definirea creșterii economice și a conceptelor conexe
 • 1.2 Evoluția teoriilor economice privind dezechilibrul și echilibrul creșterii economice
 • 1.3 Conceptele vizând depășirea disproporțiilor crizei și dezvoltarea economică echilibrată
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2 CARACTERISTICA ȘI SPECIFICUL DEPĂȘIRII CRIZEI ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1 Evoluția indicatorilor macroeconomici și necesitatea promovării politicilor anticriză
 • 2.2 Particularitățile politicii de dezvoltare social-economică în R. Moldova și consecințele lor
 • 2.3 Specificul mecanismelor de dezvoltare a economiei R. Moldova
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3 PERFECȚIONAREA PROCESULUI DE DEZVOLTARE A ECONOMIEI R. MOLDOVA
 • 3.1 Determinarea și argumentarea teoretică a direcțiilor de dezvoltare a economiei Republicii Moldova
 • 3.2 Elaborarea scenariilor de prognozare a dezvoltării social-economice a Republicii Moldova
 • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI