Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Reglementarea juridică a înţelegerilor de cartel


Autor: BOLOGAN Dumitrița
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Aurel Băieşu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Institutul de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 decembrie 2016 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 16 februarie 2017

Autoreferat

Adobe PDF document0.47 Mb / în română

Cuvinte Cheie

cartel, cartel dur, concurență, acord, practici, investigație, răspundere, clemență, imunitate.

Adnotare

Scopul lucrării rezidă în cercetarea complexă și detaliată a cadrului normativ național și internațional, a materialului teoretic și practic, în vederea reliefării modului în care sunt reglementate cartelurile, atât în Republica Moldova, cât și în Uniunea Europeană, pentru realizarea căreia, au fost stabilite câteva obiective: analiza conceptelor de „cartel”, a tipurilor de practici care constituie carteluri, a politicii de clemență; evidențierea lacunelor; formularea recomandărilor de lege ferenda.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării. Lucrarea reprezintă o primă încercare de a realiza o cercetare juridică care abordează acordurile anticoncurențiale orizontale, cu analiza problematicii de terminologie, cadrului normativ și a opiniilor doctrinare.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în cercetarea multidimensională a reglementărilor juridice a înțelegerilor de cartel la nivel național și internațional, precum și elucidarea practicii autorității europene de concurență și a jurisprudenței europene în materie, fapt care a avut ca efect formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea perfecționării cadrului normativ intern și aplicării uniforme, corecte și eficiente a celor mai recente soluții legislative de către Consiliul Concurenței și instanțele de judecată din Republica Moldova.

Semnificația teoretică rezultă din studiul complex al reglementării juridice a cartelurilor în contextul noii Legi a concurenței RM pentru comunitatea științifică autohtonă.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de aplicabilitatea practică a concluziilor și recomandărilor formulate atât de către Consiliul Concurenței, instanțele de judecată, cât și de specialiștii din mediul juridic. Implementarea rezultatelor cercetării. Aserțiunile și constatările incluse în această lucrare au fost utilizate în cadrul prelegerilor și seminarelor de dreptul concurenței în cadrul Facultății de Drept a USM și Școlii de Vară pentru doctoranzi în cadrul College of Europe din Natolin, Polonia.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL REGLEMENTĂRII JURIDICE A ÎNȚELEGERILOR DE CARTEL
 • 1.1. Tratări doctrinare referitoare la înțelegerile de cartel și evoluția cadrului legislativ în domeniu
 • 1.2.Conturarea definiției cartelului
 • 1.3. Concluzii la Capitolul 1

2. DETERMINAREA NATURII JURIDICE, TIPOLOGIEI ŞI RĂSPUNDERII JURIDICE PENTRU ÎNȚELEGERILE DE CARTEL

 • 2.1. Identificarea elementelor constitutive ale unei înțelegeri de cartel
 • 2.2. Analiza tipurilor de practici de cartel
 • 2.3. Criterii de clasificare şi evaluare a înțelegerilor de cartel
 • 2.4. Impactul comportamentului cartelurilor asupra derulării investigațiilor şi atragerii răspunderii juridice
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ROLUL POLITICII DE CLEMENȚĂ ÎN CONTRACARAREA ÎNȚELEGERILOR DE CARTEL

 • 3.1. Analiza noțiunii şi efectelor aplicării politicii de clemență
 • 3.2. Identificarea tipurilor de imunități şi reducerea cuantumului amenzii
 • 3.3. Trasarea tendințelor şi perspectivelor de dezvoltare a politicii de clemență în Uniunea Europeană şi Republica Moldova
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI