Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2017 / martie /

Responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății


Autor: Gulian Mariana
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.01 - Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept
Anul:2017
Conducător ştiinţific: Dumitru Baltaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 martie 2017 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 mai 2017

Autoreferat

Adobe PDF document1.13 Mb / în română

Teza

CZU 340.13:61(043.3)

Adobe PDF document 1.76 Mb / în română
191 pagini


Cuvinte Cheie

responsabilitate juridică, răspundere juridică, dreptul la sănătate, ocrotirea sănătății, instituție publică, instituție privată, personal medical, pacient

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole. Concluzi generale și recomandări, 162 de pagini de texte de bază, bibliografie din 235 de titluri, 3 anexe. Rezultatele obținute au fost publicate în 9 lucrări științifice, volumul total al publicațiilor la temă este de circa 3,67c.a.

Domeniul de studiu. Teoria generală a dreptului.

Scopul și obiectivele tezei: lucrarea își propune ca scop cercetarea multilaterală și complexă a fenomenului responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății, prin determinarea conținutului, esenței, elementelor constitutive ale acestuia, întru formularea recomandărilor de perfecționare a cadrului social, juridic și normativ, în vederea reliefării aspectului acesteia de premiză a reformării vieții social – juridice a Republicii Moldova. Obiectivele avute în vedere sunt: stabilirea și expunerea tezelor conceptuale în abordările doctrinare a responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; determinarea gradului de reglementare a responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; fundamentarea teoretică a conceptului responsabilității juridice în domeniul ocrotirii sănătății; analiza științifică a coraportului dintre responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății; identificarea temeiului, condițiilor și formelor răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; determinarea categoriilor de subiecți ai răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății; stabilirea importanței angajării răspunderii juridice a subiecților în domeniul ocrotirii sănătății.

Noutatea și originalitatea științifică este determinată de scop şi obiective, derivate din modalitatea de abordare a problemei, din însăşi natura obiectului de cercetare. Teza constituie un prim studiu în literatura de specialitate a Republicii Moldova de a cerceta în mod sistemic instituția responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătăți, rolul și locul acesteia în sistemul juridic contemporan.

Problema științifică soluționată: constă în elaborarea instrumentarului de identificare și fundamentare științifică a premiselor, obiectivelor, temeiului și condițiilor responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății, fapt ce contribuie la clarificarea pentru teoreticienii şi practicienii din domeniul dreptului a formelor răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății, pentru a asigura survenirea răspunderii juridice în domeniul vizat.

Semnificația teoretică a tezei: rezidă în definirea conceptului de responsabilitate și răspundere juridică în domeniul ocrotirii sănătății, determinarea noțiunii de subiect al răspunderii juridice în domeniul vizat precum și explicarea temeiului, condițiilor și formelor răspunderii juridice în domeniu ocrotirii sănătății.

Valoarea aplicativă: ideile științifice și concluziile cuprinse în conținutul tezei pot fi utilizate în plan doctrinar-teoretic, ca material inițial pentru o abordare mai profundă a fenomenelor de responsabilitate juridică și răspundere juridică în domeniul ocrotirii sănătății; în procesul didactic universitar, la predarea teoriei generale a dreptului, a dreptului constituțional, civil, penal, administrativ, muncii, de procedură penală și de procedură civilă precum și la elaborarea și predarea unui curs special „Protecția juridică a dreptului constituțional la ocrotirea sănătății”; în plan normativ-legislativ, la realizarea procesului de legiferare ce vizează elaborarea și modificarea unor acte normative.

Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile tezei, elementele de noutate sunt utilizate în procesul de studii la predarea cursului Teoria generală a dreptului în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, de asemenea ca idei conceptuale în elaborarea Codului Sănătății, fiind expuse și în luările de cuvînt la conferințele științifice naționale și internaționale și în articolele științifice publicate.

Cuprins


1. FENOMENUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE A TEORIEI RESPONSABILITĂȚII ȘI RĂSPUNDERII JURIDICE
 • 1.1. Tendințe doctrinare în studierea instituției responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 1.2. Cadrul general al reglementării responsabilității și răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUALIZAREA RESPONSABILITĂȚII JURIDICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII DIN PERSPECTIVELE TEORIEI GENERALE A DREPTULUI
 • 2.1. Conceptul și cadrul de manifestare a responsabilității juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 2.2. Scopul și obiectivele responsabilității juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 2.3. Premisele identificării responsabilității juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2
3. INSTITUȚIILE RESPONSABILITĂȚII ȘI RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
 • 3.1. Coraportul dintre responsabilitatea și răspunderea juridică în domeniul ocrotirii sănătății
 • 3.2. Temeiul și condițiile răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 3.3. Formele răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. SUBIECȚII RĂSPUNDERII JURIDICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂȚII
 • 4.1. Categoriile de subiecți ai sistemului de ocrotire a sănătății și răspunderea acestora răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 4.2. Statutul juridic al subiecților răspunderii juridice în domeniul ocrotirii Sănătății .
 • 4.3. Angajarea răspunderii juridice în domeniul ocrotirii sănătății
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI