Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Raportul dintre aptitudinile pentru arta plastică şi cele generale în perioada de şcolaritate


Autor: Diana Antoci
Gradul:doctor în psihologie
Specialitatea: 19.00.07 - Psihologie pedagogică, psihologia dezvoltării, psihologia personalităţii
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Aglaida Bolboceanu
doctor habilitat, profesor cercetător
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 octombrie 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 21 decembrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.21 Mb / în română

Teza

CZU 159.928 (043.2)

Adobe PDF document 5.42 Mb / în română
178 pagini


Cuvinte Cheie

aptitudini speciale şi generale, aptitudini pentru arta plastică, inteligenţa, creativitate, vârsta şcolară mică, vârsta preadolescentină, vârsta adolescentină, perioada de şcolaritate, raport, legătura, interacţiune, interdependenţă, interconexiune, şcoala generală şi specializată

Adnotare

În lucrarea dată sunt prezentate rezultatele cercetărilor teoretico-experimentale ale raportului dintre inteligenţă, creativitate şi aptitudinile pentru arta plastică în aspect genetic, efectuate în baza concepţiilor de dezvoltare a aptitudinilor pe parcursul activităţii expuse de S.Rubinştein, B.Teplov, A.Leontiev şi ideei ce aparţine lui L.Vâgotski, V.Davâdov, S.Rubinştein referetoare la definirea personalităţii ca sistem integral, aptitudinile căreia, atât generale, cât şi speciale, ocupă un loc central în structura psihicului uman. A fost determinat caracterul universal al legăturii dintre aptitudinile generale şi aptitudinile pentru arta plastică pe parcursul întregii vârste şcolare. Pe cale experimentală au fost stabilite particularităţile relaţiei predictive şi interrelaţiei aptitudinilor pentru arta plastică cu inteligenţa şi creativitatea, dependente de vârstă şi de condiţiile concrete de dezvoltare a aptitudinilor pentru arta plastică. Cercetările s-au petrecut cu şcolarii mici, preadolescenţii şi adolescenţii în scolile de instruire generală şi specializată.

Totodată a fost demonstrat că relaţia “inteligenţă – aptitudini pentru arta plastică” oscilează de la intensitate medie la puternică, iar raportul “creativitate – aptitudini pentru arta plastică” - de la puternică la foarte puternică.

În condiţiile experimentului formativ a fost depistată legătura bilaterală a interdependenţei dintre creativitate şi aptitudinile pentru arta plastică şi posibilitatea de stimulare şi dezvoltare a aptitudinilor pentru arta plastică, care influenţează asupra inteligenţei şi creativităţii. Totodată a fost creat şi aprobat un instrument complex pentru cercetarea aptitudinilor pentru arta plastică, care permite o abordare integrală a acestor aptitudini.

Rezultatele cercetării pot deveni bază pentru tratarea diferenţiată şi individualizată a elevilor din şcoala de cultură generală. Ele prezintă interes pentru specialişti în domeniul psihologiei, pentru pedagogi, care elaborează şi perfecţionează curriculumul şcolar, manualele şi ghidurile pentru profesori, dar şi pentru cei ce organizează direct procesul educaţional şi pentru psihologi practicieni la studierea documentelor şcolare, în procesul de orientare profesională şi în activitatea lor de diagnosticare şi cea corecţional-dezvoltativă.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele teoretice ale interacţiunii aptitudinilor pentru arta plastică cu aptitudinile generale în perioada de şcolaritate
 • I.1. Abordarea structurală a aptitudinilor pentru arta plastică în psihologie
 • I.2. Problema aptitudinilor generale în psihologie. Inteligenţă şi creativitatea ca aptitudini generale
 • I.3. Dimensiuni teoretice ale relaţiei “aptitudini pentru arta plastică - inteligenţa şi creativitatea”
 • I.4. Particularităţile de vârstă ale aptitudinilor pentru arta plastică

CAPITOLUL II. Cercetarea experimentală a raportului dintre aptitudinile generale şi aptitudinile pentru arta plastică la etape diferite ale vârstei şcolare
 • II.1. Scopul şi metodele experimentului de constatare
 • II.2. Rezultatele cercetării raportului dintre aptitudinile pentru arta plastică şi inteligenţă
 • II.2.1. Analiza indicilor aptitudinilor pentru arta plastică şi a inteligenţei
 • II.2.2. Interdependenţa dintre aptitudinile pentru arta plastică şi inteligenţă
 • II.3. Rezultatele experimentale referitor la interacţiunea aptitudinilor pentru arta plastică cu creativitatea
 • II.3.1. Particularităţile dezvoltării creativităţii elevilor participanţi la experiment
 • II.3.2. Interdependenţa dintre aptitudinile pentru arta plastică şi creativitate

CAPITOLUL III. Influenţa activităţilor formative asupra interacţiunii aptitudinilor generale cu cele speciale
 • III.1. Obiective şi fundamente teoretice ale experimentului formativ
 • III.2. Progresul aptitudinilor pentru arta plastică în urma aplicării activităţilor formative
 • III.3. Modificări ale aptitudinilor generale în rezultatul stimulării aptitudinilor pentru arta plastică