Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iunie /

Soluții încorporate pentru sisteme de măsurare și control în producerea și aplicarea microfirelor


Autor: Calmîcov Igor
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.13.13 - Calculatoare, sisteme de calcul şi reţele informaţionale
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Sergiu Zaporojan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 iunie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.74 Mb / în română

Teza

CZU 004.2/004.3

Adobe PDF document 10.63 Mb / în română
119 pagini


Cuvinte Cheie

sisteme încorporate, microfire, sisteme de suport decizional, sisteme de control, procesarea imaginilor, machine vision.

Adnotare

Structura tezei. Teza de doctor cuprinde introducerea, patru capitole, concluzii, bibliografia cu 135 titluri, 8 anexe, 110 pagini text de bază, inclusiv 52 figuri şi 3 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 33 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu îl constituie aspectele teoretice şi practice ale modelării și controlului procesului de turnare a microfirului prin metoda Taylor-Ulitovsky, construirii structurilor de suport decizional în sisteme cu grad înalt de incertitudine şi aplicării materialelor avansate.

Scopul lucrării constă în elaborarea şi dezvoltarea unor noi soluţii tehnico-ştiinţifice pentru sporirea eficienţei sistemelor de producţie industrială a microfirelor cu înveliş din sticlă, controlul calităţii microfirelor turnate și dezvoltarea de aplicaţii avansate cu microfir.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în propunerea a noi modele şi tehnici pentru comanda şi controlul inteligent a procesului de turnare a microfirelor, cu posibilitatea de a urmări şi de a estima parametrii capilarului în condiţii operaţionale. Originalitatea soluţiilor propuse constă în îmbinarea tehnicilor machine vision cu metodele și algoritmii logicii fuzzy care permit comanda şi controlul procesului în regim de predicţie a evoluţiei acestuia în timp real.

Problema ştiinţifică soluţionată rezidă în elaborarea unui model original de estimare în timp real a formei geometrice a capilarului caracteristic procesului de turnare a microfirelor prin metoda Ulitovsky-Taylor, fapt care a condus la dezvoltarea unei abordări predictive în comanda şi controlul procesului respectiv, cu posibilitatea de creştere a calităţii microfirului turnat.

Semnificaţia teoretică a lucrării o constituie propunerea soluţiilor inovative care pot servi la acumularea cunoştinţelor operatorului uman de calificare foarte înaltă. Implementarea modelului propus presupune dezvoltarea unui algoritm de autoînvăţare online pentru completarea şi/sau modificarea bazei de cunoştinţe, utilizate la ajustarea strategiilor de control la nivelul motorului de inferenţă al sistemului de comandă şi control.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în: 1) elaborarea unei platforme tehnologice încorporate pentru achiziția, procesarea și analiza datelor privind evoluția procesului de turnare a microfirului; 2) elaborarea noilor sisteme de măsurare a caracteristicilor microfirelor magnetice; 3) elaborarea sistemelor de detectare a amprentelor formate din microfire.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice constă în utilizarea modelelor şi sistemelor elaborate în cadrul companiei “Microfir Tehnologii Industriale” S.R.L. Valoarea aplicativă a lucrării se confirmă inclusiv prin 2 acte de implementare a rezultatelor obținute.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE PRODUCERE ŞI APLICARE A MICROFIRELOR
 • 1.1. Procesul de turnare a microfirelor
 • 1.2. Modelul hidrodinamic de aproximare a formei picăturii
 • 1.2.1. Modelul picăturii pe baza ecuațiilor Navier-Stokes
 • 1.2.2. Modelul cu două straturi
 • 1.2.3. Criteriile de aplicabilitate a modelului
 • 1.3. Determinarea parametrilor microfirelor în procesul de fabricare
 • 1.4. Platforme arhitecturale pentru aplicare în sisteme de producţie industrială
 • 1.5. Formularea problemei şi a direcţiei de cercetare
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MODELE ȘI ALGORITMI PENTRU SISTEME INTELIGENTE DE CONTROL ȘI SUPORT DECIZIONAL ÎN PRODUCEREA MICROFIRELOR
 • 2.1. Procesul de luare a deciziilor în turnarea microfirelor
 • 2.2. Aspecte de comandă şi control în procesul tehnologic de turnare a microfirelor
 • 2.3. Abordarea predictivă în modelarea și comanda procesului tehnologic
 • 2.3.1. Schema experimentală pentru achiziția și analiza datelor
 • 2.3.2. Algoritmii de procesare a imaginii picăturii
 • 2.3.3. Modelul de aproximare a formei picăturii în timp real
 • 2.3.4. Acurateța aproximării formei picăturii
 • 2.4. Comanda și controlul procesului prin logica fuzzy
 • 2.5. Implementarea sistemului de procesare a imaginii picăturii pe o platformă încorporată
 • 2.6. Concluzii la capitolul 2

3. SISTEME PENTRU CARACTERIZAREA MICROFIRELOR MAGNETICE ȘI SUPORT DECIZIONAL ÎN PROCESUL DE PRODUCȚIE
 • 3.1. Caracterizarea microfirelor prin măsurarea rezistenței lineare
 • 3.2. Caracterizarea microfirelor magnetice cu înveliș din sticlă
 • 3.3. Proiectarea sistemului informaţional de caracterizare a microfirelor magnetice în regim dinamic – MAGNUS
 • 3.3.1. Subsistemul de achiziție
 • 3.3.2. Subsistemul de rebobinare
 • 3.3.3. Elaborarea aplicației de comandă și control
 • 3.3.4 Subsistemul grafic de vizualizare a rezultatelor măsurării
 • 3.4. Dispozitiv autonom de măsurare a diametrului microfirelor magnetice
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. SOLUȚII ÎNCORPORATE PENTRU APLICAREA AVANSATĂ A MICROFIRELOR MAGNETICE
 • 4.1. Sistem reconfigurabil de caracterizare avansată a microfirelor magnetice
 • 4.2. Dispozitiv staţionar de identificare a etichetelor pe baza microfirelor magnetice
 • 4.3. Detector de marcaje în hârtii securizate
 • 4.4. Concluzii la capitol 4

CONCLUZII GENERALE