Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2018 / iulie /

Litigii ce decurg din contractele de muncă sportive și soluționarea lor juridică


Autor: Slabu Gheorghe-Sorin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2018
Conducător ştiinţific: Boişteanu Eduard
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Studii Europene din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2018 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 noiembrie 2018

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Teza

CZU 349.22(043.3)

Adobe PDF document 1.88 Mb / în română
202 pagini


Cuvinte Cheie

muncă, sport, contracte, disciplină, litigii, arbitraj.

Adnotare

Domeniul de studiu: specialitatea 553.05 – Dreptul muncii și protecției sociale.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei cercetări complexe a temei litigiilor ce decurg din contractele de muncă sportive și a modului de soluționare a acestora prin prisma analizei regulilor de drept ce guvernează această materie, acordând o importanță deosebită legislației, doctrinei și practicii din domeniu, precum și prin formularea unor propuneri ce au drept scop îmbunătățirea legislației și conformarea practicii, ce reglementează modul de soluționare a acestei categorii de litigii.

Obiectivele principale ale prezentei lucrări sunt următoarele: analiza elementelor componente ale contractului de muncă sportiv, stabilirea corelației dintre cele două tipuri de contracte de muncă, cel general și cel sportiv, analiza clauzei compromisorii, element component al contractului de muncă sportiv, delimitarea disciplinei muncii de disciplina sportivă,definirea noțiunii de litigiu de muncă ce decurge din contractele de muncă sportive, prezentarea specificității acestora, analiza sistemelor de soluționare a litigiilor și gruparea acestora, competența instanțelor naționale și europene în materie precum și formularea propunerilor de lege ferenda, în vederea adaptării și perfecționării legislației în domeniul vizat.

Noutatea și originalitatea științifică a lucrării constă în faptul că reprezintă una dintre primele încercări de analiză complexă a instituției litigiilor ce decurg din contractele de muncă sportive și a modului de soluționare a acestora pe plan național. Cercetarea își învederează caracterul novator inclusiv datorită faptului că a fost realizată o analiză comparativă a reglementărilor în materie, ceea ce a făcut posibilă evidențierea carențelor sistemului legislativ, dar și a contradicțiilor existente între diferite dispoziții legale și regulamentare pe plan național, creând oportunitatea realizării unei legislații eficiente în domeniu.

Problematica științifică soluționată rezidă în abordarea conceptuală a contractului de muncă sportiv și a litigiilor de muncă ale sportivilor prin: identificarea elementelor de bază și a trăsăturilor caracteristice ale contractului de muncă sportiv, concretizarea și conceptualizarea noțiunilor de disciplină sportivă și disciplină a muncii, identificarea litigiilor ce pot să apară în legătură cu contractul de muncă sportiv și crearea unei viziuni de ansamblu cu privire la contractele de muncă ale sportivilor profesioniști și a modului de soluționare a litigiilor aparținătoare domeniului.

Semnificația teoretică a lucrării constă în cercetarea complexă, multilaterală și interdisciplinară a aspectelor privind categoriile de litigii specifice ce decurg din contractele de muncă sportive cu evidențierea interferențelor cu litigiile ce decurg din contractele de muncă generale. Importanța teoretică constă în fundamentarea științifică a conceptului de litigii ce decurg din contractele de muncă sportive, în identificarea elementelor ce ajută la delimitarea muncii de sport, cu consecințe diferite în ce privește organele competente să soluționeze litigiile ce apar și sancțiunile specifice, în sistematizarea soluțiilor oferite de doctrină, lucru care până în prezent nu a fost realizat în știința autohtonă.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în interpretarea clară și fără echivoc a normelor legale în materia litigiilor ce decurg din contractele de muncă sportive, ceea ce va contribui la interpretarea și aplicarea corectă a legislației atât de către părțile contractului de muncă sportiv, cât și de către instanțele judecătorești sau organele arbitrale ale federațiilor sportive care sunt învestite cu soluționarea unor astfel de cauze. Considerăm, de asemenea, că propunerile de lege ferenda formulate, în urma cercetărilor efectuate, pot fi folosite în proiectele de modificare a legislației în domeniul dreptului muncii , ba chiar și în cele de introducere a unei noi discipline - dreptul sportiv.

Implementarea rezultatelor, având în vedere caracterul complex al lucrării și propunerile practice, poate fi folosită atât în perfecționarea legislației, în instituțiile de învățământ, dar și de către practicieni, deoarece oferă o nouă viziune asupra legislației și practicii în domeniul dat.


Cuprins


INTRODUCERE

1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL SOLUȚIONĂRII LITIGIILOR CE DECURG DIN CONTRACTELE DE MUNCĂ ÎNCHEIATE DE SPORTIVI

 • 1.1. Analiza evoluției istorice a conceptului
 • 1.2. Analiza doctrinei, legislației naționale, legislației altor state și a statutelor Federațiilor sportive internaționale
 • 1.3. Formularea problemei de cercetare, identificarea scopului și tratarea obiectivelor de cercetare
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. CONCEPTUL CONTRACTULUI DE MUNCĂ SPORTIV, INSTITUȚIE APARȚINĂTOARE DREPTULUI MUNCII

 • 2.1. Conceptul de contract de muncă sportiv
 • 2.2. Particularități ale clauzei compromisorii ca element component al contractelor de muncă ale sportivilor
 • 2.3. Componenta disciplinară a raporturilor create între sportivul profesionist și clubul/societatea sportivă
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. PREZENTARE COMPARATIVĂ A NATURII JURIDICE A LITIGIILOR DE MUNCĂ ALE SPORTIVILOR ȘI A MODULUI DE SOLUȚIONARE A ACESTORA

 • 3.1. Noțiunea litigiu de muncă- litigiu sportiv
 • 3.2. Specificitatea litigiilor de muncă ale sportivilor
 • 3.3. Soluționarea litigiilor de muncă ale sportivilor. Soluții alternative
 • 3.4. Instanțe cu competență teritorială extinsă în materia litigiilor de muncă ale sportivilor. Lex sportiva
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI