Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sadovei  Nicolae, doctor habilitat, conferenţiar universitarSadovei Nicolae, doctor habilitat, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea de Stat din Moldova
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1364
Specialităţi abilitate: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)

Teze în examinare [2]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Succesiunea testamentară în legislaţia Republicii Moldova 12.00.03 USM membru CSS
conducător
Chibac Gheorghe
21.11.2014
D Particularităţile raporturilor juridice de muncă ale femeilor 12.00.03 USM conducător 21.11.2014