Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2006 / august /

Strategia de dezvoltare a industriei vinicole din Republica Moldova în baza integrării agroindustriale


Autor: Valeriu Dragnev
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
Anul:2006
Conducător ştiinţific: Valentin Sverdlic
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 august 2006 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 26 octombrie 2006

Autoreferat

Adobe PDF document0.33 Mb / în română

Teza

CZU 658.012.4:663.2

Adobe PDF document 1.41 Mb / în română
207 pagini


Cuvinte Cheie

management strategic, strategie economică, industria vinicolă, viticultura, viţa-de-vie, economia naţională, tranziţia la economia de piaţă, benchmarking, analiza economico-financiară, export, vinuri liniştite, divinuri, vinuri spumante, poziţionare pe piaţă, strategia de dezvoltare, lanţul valoric, obiective strategice, integrarea pe verticală, holding agroindustrial, motivele integrării, optimizare, modele economico-matematice, performanţe economice

Adnotare

Teza în cauză este dedicată studierii concepţiei strategiei de dezvoltare a industriei vinicole din Republica Moldova în baza integrării agroindustriale. În acest scop în lucrare a fost expusă baza teoretico-ştiinţifică a concepţiei de strategie, a fost prezentată tipologia strategiilor economice şi, în particular, relevată importanţa aplicării managementului strategic de top-managementul întreprinderilor în condiţiile de trecere la economia de piaţă. De asemenea, a fost determinată poziţia şi rolul industriei vinicole moldoveneşti în economia naţională şi industria vinicolă mondială, a fost analizată situaţia în viticultură, evaluată situaţia financiar-economică actuală a întreprinderilor ramurii, depistatate problemele şi prezentate perspectivele dezvoltării vinificaţiei.

În teză a fost propus şi argumentat din punct de vedere economic modelul integrării pe verticală pentru industria vinicolă din Moldova în baza întreprinderii concrete. În acest scop au fost analizate concepţia strategiei de integrare pe verticală şi dezvoltarea proceselor integraţioniste în vinificaţia Moldovei, prezentate formele integrării pe verticală existente în ţările cu economia de piaţă, relevate motivele integrării. De asemenea, au fost descrise direcţiile de bază de dezvoltare a viticulturii pentru formarea unei baze eficiente de aprovizionare cu materie primă. Autorul a propus Programul de Stat pentru crearea holdingurilor agro-industriale vinicole, eficienţa cărora a fost argumentată prin calcule cu aplicarea modelelelor economico-matematice.

Abordările teoretice şi recomandările practice, prezentate în teză, pot fi utilizate de întreprinderile vinicole şi vor contribui la o funcţionare normală şi prosperare a vinificaţiei din Republica Moldova.

Cuprins


CAPITOLUL I. Baza metodologică a managementului strategic
 • 1.1 Conceptul de strategie
 • 1.2 Tipologia strategiilor economice
 • 1.3 Esenţa managementului strategic în economia de piaţă

CAPITOLUL II. Analiza economică a complexului viti-vinicol din Republica Moldova
 • 2.1 Poziţionarea şi importanţa industriei vinicole
 • 2.2 Evaluarea situaţiei economice în viticultură
 • 2.3 Diagnosticarea situaţiei economico-financiare în sectorul vinicol
 • 2.4 Problemele şi perspectivele industriei vinicole autohtone

CAPITOLUL III. Elaborarea strategiei de dezvoltare a complexului viti-vinciol din Republica Moldova în baza integrării agroindustriale
 • 3.1 Selectarea şi justificarea strategiei de dezvoltare a industriei vinicole
 • 3.2 Modelul de integrare pe verticală pentru sectorul vinicol din Republica Moldova
 • 3.2.1 Evoluţia proceselor de integrare pe verticală în sectorul vinicol
 • 3.2.2 Modelele de integrare pe verticală
 • 3.2.3 Motivele integrării pe verticală în sectorul vinicol
 • 3.2.4 Elaborarea modelului de integrare pe verticală în sectorul vinicol
 • 3.3 Direcţiile de dezvoltare a bazei eficiente de materie primă în cadrul holdingurilor agroindustriale
 • 3.4 Elaborarea Programului de Stat referitor la crearea holdingurilor agroindustriale vinicole
 • 3.5 Argumentarea economică a integrării agroindustriale în sectorul vinicol