Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Sverdlic Valentin, doctor, conferenţiar universitarSverdlic Valentin, doctor, conferenţiar universitar


Instituţia:Universitatea Tehnică a Moldovei
Abilitare:22 decembrie 2011, nr.1435
Specialităţi abilitate: 08.00.05 - Economie şi management (în ramură)

Teze aprobate [4]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
D Managementul performanţelor Reţelei Naţionale Aeriene 08.00.05 conducător 18.03.2010
D Remodelarea managementului forestier – obiectiv strategic al dezvoltării durabile a economiei naţionale 08.00.05 conducător
conducător
Blaj Ilie
18.09.2008
D Sporirea eficienţei activităţii întreprinderilor de confecţii prin implementarea managementului calităţii 08.00.05 conducător 25.01.2008
D Strategia de dezvoltare a industriei vinicole din Republica Moldova în baza integrării agroindustriale 08.00.05 conducător 26.10.2006