Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii de marketing în jurnalismul sportiv


Autor: Ghena I. Cristian-Nicolae
Gradul:doctor în Ştiinţe ale comunicării
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2019
Conducător ştiinţific: Mihail Lescu
doctor, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 18 aprilie 2019 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 9 iulie 2019

Autoreferat

Adobe PDF document0.45 Mb / în română

Teza

CZU 070:79:339:13

Adobe PDF document 1.80 Mb / în română
217 pagini


Cuvinte Cheie

jurnalism sportiv, marketing, branding, strategie de marketing, sponsorizare, relații publice, comunicare, informație sportivă, politici de marketing, consumator de informație sportivă

Adnotare

Teză de doctorîn științe ale comunicării. Specialitatea 571.01 – Jurnalism și procese mediatice, Chișinău, 2019. Structura tezei se compune din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie alcătuită din 158 de titluri, 152 de pagini text de bază, 34 tabele, patru figuri, 7 formule și 22 anexe. Rezultatele investigațiilor realizate de autor sunt reflectate în 12 lucrări științifice publicate, cu un total de 4,0 coli de autor.

Domeniul de studiu. Științe ale comunicării. Scopul și obiectivele lucrării. Scopul lucrării este de a elucida conexiunea dintre fenomenul jurnalismului sportiv și tehnicile specifice de marketing, practicate în economia de piață. Obiectivele lucrării rezidă în relevarea modului de aplicare a strategiilor de marketing în jurnalismul sportiv pentru a eficientiza, din punct de vedere economic și social, activitatea mass-mediei sportive, argumentarea rolul jurnalismului sportiv pentru promovarea sportului în baza aplicării strategiilor de marketing.

Noutatea și originalitatea lucrării. Teza are un caracter novator și constituie o experiență unică la nivel național, ce rezidă în investigarea aplicării strategiilor de marketing în jurnalismul sportiv. Noutatea științifică și originalitatea lucrării constau în: - cercetarea și aplicarea unor teorii, metode și strategii pentru implementarea marketingului în jurnalismul sportiv (investigarea complexă a preferințelor consumatorului, realizarea unei corelații între jurnalismul sportiv și atragerea de sponsori, utilizarea brandingului); - identificarea politicilor potrivite de atragere a publicului către produsul jurnalistic sportiv prin tehnici și strategii de marketing (cercetarea preferințelor consumatorului de informație sportivă, corelarea dintre activitatea de jurnalism sportiv și atragerea sponsorizărilor pentru federațiile sportive naționale în contextul obținerii rezultatelor sportive de performanță, în competițiile internaționale de anvergură, parcurgerea căii istorice a jurnalismului sportiv și reliefarea aportului său la dezvoltarea sportului în România, Republica Moldova, alte țări).

Problema științifică importantă soluționată. Prin prezenta teză de doctorat se urmărește fundamentarea științifică a relațiilor între marketing și jurnalismul sportiv și elaborarea unor modele teoretice conceptuale, fapt care a condus la clarificarea pentru teoreticienii și practicienii din jurnalism sportiv a unor aspecte importante, teoretice și practice, în vederea aplicării eficiente a strategiilor de marketing în jurnalismul sportiv. Semnificația teoretică. Cercetarea jurnalismului sportiv în Republica Moldova și România, din perspectivă teoretică, pune la dispoziție, atât jurnaliștilor sportivi, cât și cercetătorilor științifici, un instrument nou de abordare a realității și utilității jurnalismului sportiv în context social, economic, politic, cultural și educațional.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în abordarea dintr-o nouă perspectivă a domeniilor interdependente (jurnalismul, marketingul și sportul), dar și prin studiul de caz care examinează tehnicile și abordările specifice marketingului în domeniul jurnalismului sportiv.

Implementarea rezultatelor științifice. Materialele cercetării au fost valorificate în procesul de învățământ universitar la predarea cursurilor de ”Marketing sportiv”, ”Relații publice” și ”Jurnalism sportiv”, în sistemul de dezvoltare profesională a jurnaliștilor sportivi, la elaborarea procedurilor de lucru pentru jurnaliștii sportivi și federațiile sportive naționale.

Cuprins


1. REPERE TEORETICO-METODOLOGICE ALE STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN JURNALISMUL SPORTIV
 • 1.1. Interpretări teoretice actuale privind jurnalismul sportiv.
 • 1.2. Conceptul și evoluția marketingului sportiv
 • 1.3. Baze metodologice ale cercetării de marketing aplicat în jurnalismul sportiv
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. FUNDAMENTAREA STRATEGIILOR DE MARKETING ÎN JURNALISMUL SPORTIV DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Dinamica dezvoltării jurnalismului sportiv din România și Republica Moldova 53
 • 2.2. Jurnalismul sportiv în relație cu societatea în epoca actuală
 • 2.3. Coroborarea dintre jurnalismul sportiv și mediul de afaceri
 • 2.4. Valențele marketingului pentru jurnalismul sportiv
 • 2.5. Concluzii la Capitolul 2

3. ORIENTĂRI DE MARKETING ÎN JURNALISMUL SPORTIV DIN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Demersul de marketing pentru jurnalismul sportiv centrat în jurul suporterului
 • 3.2. Brandingul ca normă a jurnalismului sportiv
 • 3.3. Instrumentul mediatic în stimularea sponsorizării activității sportive
 • 3.4. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE