Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manolachi Veaceslav, doctor habilitat, profesor universitarManolachi Veaceslav, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.592
Specialităţi abilitate: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

Teze în examinare [1]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Tehnologia utilizării mijloacelor gimnasticii la etapa pregătirii de bază a judocanilor de 13-15 ani 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Grimalschi Teodor
28.12.2022

Teze aprobate [10]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Teoria și praxiologia formării profesionale managerial–normative (inițiale și continue) a specialiștilor din domeniul culturii fizice 13.00.04 USEFS consultant 25.11.2022
DH Fundamente teoretice și metodologice ale pregătirii sportivelor de performanță în tenisul de masă în baza selectării optimale a influențelor de antrenament 13.00.04 USEFS consultant 25.06.2021
DH Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic 13.00.04 USEFS consultant 23.11.2018
D Formarea capacităților coordinative la elevii de 12 - 13 ani prin aplicarea mijloacelor educației fizice 13.00.04 USEFS conducător 23.11.2018
D Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani prin antrenamentul în circuit 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Moroşan Raisa
31.05.2017
D Eficientizarea lecțiilor de educație fizică din învățământul gimnazial prin intermediul metodei jocului și competiției 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Moroşan Raisa
31.05.2017
D Implementarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul contingentului de candidaţi din domeniu 13.00.04 consultant
conducător
Budevici Anatolie
23.04.2009
DH Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice în sportul de performanţă 13.00.04 consultant 22.01.2009
D Optimizarea căderilor competiţionale în prevenirea accidentelor ce afectează membrele superioare, la judoka pubertari (12-14ani) 13.00.04 conducător 23.12.2004
DH Starea fizică a şcolarilor polonezi: dimorfizm, dinamica, tendinţe (cercetări logitudinale) 13.00.04 USEFS consultant 24.06.2004