Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Manolachi Veaceslav, doctor habilitat, profesor universitarManolachi Veaceslav, doctor habilitat, profesor universitar


Instituţia:Universitatea de Stat de Educaţie Fizica şi Sport
Abilitare:14 aprilie 2006, nr.592
Specialităţi abilitate: 13.00.04 - Teoria şi metodologia educaţiei fizice, antrenamentului sportiv şi a culturii fizice de recuperare

Teze în examinare [5]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data susţinerii
D Strategii de marketing în jurnalismul sportiv 10.01.10 USM membru CSS
conducător
Lescu Mihail
18.04.2019
D Socializarea copiilor din ciclul primar prin activităţi extraşcolare sportive 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
consultant
Dorgan Viorel
conducător
Budevici Anatolie
03.05.2019
D Formarea competentelor manageriale la viitorii specialişti în cadrul cursului „Patrimoniul turistic” 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Budevici-Puiu Liliana
21.06.2019
D Impactul elementelor din artele mar?iale asupra procesului de educa?ie fizică extracurriculară în învă?ământul gimnazial 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Danail Sergiu
21.06.2019
D Motivarea copiilor de 10–12 ani prin evaluare în cadrul activităţii cluburilor de loisir/fitness 13.00.04 USEFS preşedinte CSS
conducător
Triboi Vasile
24.09.2019

Teze aprobate [8]

Gr Tema Specialitatea Instituţia Rolul Data aprobării
DH Controlul și planificarea procesului de antrenament al gimnastelor de performanță într-un ciclu olimpic 13.00.04 USEFS consultant 23.11.2018
D Formarea capacităților coordinative la elevii de 12 - 13 ani prin aplicarea mijloacelor educației fizice 13.00.04 USEFS conducător 23.11.2018
D Optimizarea pregătirii motrice a luptătorilor de stil liber de 10-12 ani prin antrenamentul în circuit 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Moroşan Raisa
31.05.2017
D Eficientizarea lecțiilor de educație fizică din învățământul gimnazial prin intermediul metodei jocului și competiției 13.00.04 USEFS conducător
consultant
Moroşan Raisa
31.05.2017
D Implementarea strategiilor de marketing ale activităţii sportive în cadrul contingentului de candidaţi din domeniu 13.00.04 consultant
conducător
Budevici Anatolie
23.04.2009
DH Fundamente ştiinţifico-metodice ale semnificaţiei caracteristicilor morfologice în sportul de performanţă 13.00.04 consultant 22.01.2009
D Optimizarea căderilor competiţionale în prevenirea accidentelor ce afectează membrele superioare, la judoka pubertari (12-14ani) 13.00.04 conducător 23.12.2004
DH Starea fizică a şcolarilor polonezi: dimorfizm, dinamica, tendinţe (cercetări logitudinale) 13.00.04 USEFS consultant 24.06.2004