Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2019 /

Teze, aprilie 2019

Teze [19]

Gr Denumire Domeniu Data aprobării
D Marketingul resurselor umane și posibilități de aplicare în Republica Moldova economie 19.04.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Acțiunea de politică externă a Uniunii Europene: dimensiunea instituțională și mecanisme de realizare ştiinţe politice 19.04.2019
23.00.04 - Teoria şi istoria relaţiilor internaţionale şi dezvoltării globale
D Fenomene magnetice şi galvanomagnetice în compuşii spinel în baza metalelor de tranziţie fizică-matematică 19.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Elemente fotovoltaice în baza structurilor semiconductoare cu canale inversate fizică-matematică 19.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Optimizarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai instalaţiei pentru reglarea microclimei în adăposturi avicole tehnică 19.04.2019
05.20.02 - Electrificarea şi automatizarea agriculturii
DH Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate) istorie 19.04.2019
07.00.03 - Istoria universală (pe perioade)
D Durerea postoperatorie persistentă: factori de risc și prevenire medicină 19.04.2019
14.00.37 - Anesteziologie şi terapie intensivă
DH Dreрturile sосiаle аle оmului şi сetăţeаnului în Republica Moldova: garanţii constituţionalе drept 19.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
D Specificul conceptualizării mișcării în limbile engleză și română: paralele tipologice și discursive (în baza textului narativ) filologie 19.04.2019
10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
D Estimarea impactului polimorfismelor mononucleotidice asupra factorilor antropometrici de risc cardiovascular și spectrului lipidic la tineri medicină 19.04.2019
14.00.06 - Cardiologie şi reumatologie
D Fundamentarea politicii de marketing a întreprinderii de servicii sub influenţa comportamentului consumatorului pe piața serviciilor de cleaning economie 19.04.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Particularităţile clinico-evolutive, psihologice şi neuro-vegetative ale sarcinii şi naşterii la adolescente medicină 19.04.2019
14.00.01 - Obstetrică şi ginecologie
DH Optica difractivă pentru holografia optică și digitală fizică-matematică 19.04.2019
01.04.10 - Fizica şi ingineria semiconductorilor
D Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda” pedagogie 19.04.2019
13.00.01 - Pedagogie generală
DH Umanizarea mitului în proza intelectuală a secolului al XX-lea: relevarea unui fenomen literar filologie 19.04.2019
10.01.06 - Literatura universală şi comparată
D Brandingul în planificarea strategică de marketing economie 19.04.2019
08.00.06 - Marketing; logistică
D Perfecționarea administrarii fiscale în Republica Moldova în contextul armonizarii cu standardele Uniunii Europene economie 19.04.2019
08.00.05 - Economie şi management (în ramură)
D Particularitățile mortalității prin tuberculoză la etapa actuală medicină 19.04.2019
14.00.26 - Ftiziopneumologie
D Principiile constituționale aplicabile accesului la putere în stat drept 19.04.2019
12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept